Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗД БУЛ ИНС ОТЧИТА 4.5 МЛН. ЛВ. ПЕЧАЛБА

Брутният премиен приход на застрахователя Бул Инс за 2005 г. е 114.326 млн. лв., отчете общото събрание на акционерите му. То се проведе на 30 март 2006 г. в столичния хотел Рила. Премийните приходи са увеличени с 13.5%, или с 13.6 млн. лв., в сравнение с предходната 2004 г., което отрежда на компанията четвърто място на пазара след ДЗИ, ЗПАД Булстрад и ЗПАД Алианц България.
За пореден път застрахователното дружество утвърждава водещата си пазарна позиция в застраховките на моторни превозни средства (без релсовите), като отчита 96.808 млн. лв. брутен премиен приход в сегмента и увеличение 9.74%, или 8.6 млн. лв., в сравнение с предходната 2004 година. Бул Инс е изплатил през 2005 г. 50.9 млн. лв. обезщетения по настъпили застрахователни събития, с около 9.1 млн. лв. повече в сравнение с 2004 година. Дружеството е заделило резерви на обща стойност 60.3 млн. лева. През 2005 г. компанията е увеличила основния си капитал на 13 млн. лв. и е внесла в републиканския бюджет 836 хил. лв. данък върху печалбата си, която възлиза на 4.5 млн. лева. На общото си събрание акционерите решиха част от нея да бъде заделена за увеличаване на капитала на дружеството на 16 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във