Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗАВЪРТАТ И ДЕСПРЕД В ПРИВАТИЗАЦИОННАТА ПЕРАЛНЯ

Бисерът на българската спедиция отпреди десетина години - Деспред АД, ще бъде продаден. Такава е нагласата на работещите в управление Структурна реформа в Министерството на транспорта и съобщенията, пряко ангажирани с приватизацията. По-точно е обаче да се каже, че се продават 1 157 003 бр. акции, представляващи 60% от капитала на Деспред. Министърът на споменатото ведомство Антони Славински е поставил краен срок за приключване на сделката - 15 декември.


Потенциалният купувач е Спедком (Spedcom АG) - фирма, регистрирана по законодателството на Конфедерация Швейцария с адрес - кантон Цюрих 8022, Бюрсенщрасе 16.

Твърди се, че Спедком (Spedcom АG) е инвестиционна компания, създадена през 1998 г., с регистриран предмет на дейност предоставяне на услуги в транспортния сектор и по-конкретно в спедиционния бранш, както и за участие в други дружества с подобен предмет на дейност. Уставният й капитал е 100 хил. швейцарски франка, разпределени в 100 акции по 1000 франка.

Коя е Спедком- единственият кандидат за Деспред.


Първоначалната ми информация беше, че Спедком е дъщерна компания на Инвестмънт кепитъл тръст, но според регистрацията се оказа, че си е самостоятелно акционерно дружество - заяви Валентин Гълъбов, началник на управление Стурктурна реформа в транспортното министерство.


Спедком се включи в определения от транспортното министерство приватизационен срок и представи в последните часове на 5 декември исканите легализирани документи: устав, кредитно споразумение, декларация за произход на средствата, легализирано пълномощно на адвокат Румяна Филипова, превод на търговския закон и търговския регистър на кантона. В документите освен адвоката фигурира и името на прокуриста на Спедком - Каролина Хегечвайлер.


Служителите от управление Структурна реформа на ведомството проверяват валидността на подадените документи и истинността на данните в тях. Поне според уверенията на г-н Гълъбов.

Кой дава парите?

Най-голям интерес в сделката за Деспред представлява споразумението между кандидат-купувача и Фърст Интернешънъл Бенк ъв Израел (ФИБИ - FIBI), Цюрих, подписано на 1 декември 2000 г., за заем при облекчени условия от 7.8 млн. евро. На практика този кредит покрива цялата стойност на плащането по сделката, предложено от Спедком - 15 098 889.15 лева. Срокът за погасяването на заема е 30 ноември 2005 г. - съвсем разумен от гледна точка на международната банкова практика.


Интересното е, че за гарантирането на заема в споразумението е записано следното: Залог на финансови активи на трети лица, покриващи 100% от размера на кредита.


Що се отнася до банката, отпускаща кредита, тя е част от ФИБИ холдинг, който контролира и други финансови институции, най-забележителна от които е Дикла Мючуъл Фънд Мениджмънт. От 1991 г. контролният пакет на ФИБИ холдинг се държи от братята Джоузеф и Моис Сафра, които са основни акционери и на Банко Сафра ъв Бразил. Семейство Сафра има пряко участие и в Селком (Celcom) - първия оператор на клетъчни телефони в Израел.


Любопитно е и друго - че докато

депозитът за участие в сделката

- 406 134 лв., мина през Стопанска и инвестиционна банка, то сега плащането ще се извърши в евро директно от Швейцария по сметката на транспортното министерство в БНБ.


Друг интересен документ, над който се потят служителите на транспортното министерство, е декларацията за произхода на средствата, която се изисква по параграф 9 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия. Тази декларация е с дата 4 декември 2000 година. В схемата Доходи, печалби, в графа Доходи за облагане за 1998 и 1999 г. обаче се мъдрят две нули. Забележителното е, че независимо от това в графата Платени данъци през двете посочени години Спедком е зарадвала хазната на швейцарския кантон с платени съответно 226.36 и 250.50 швейцарски франка. В последната колонка Печалба след облагане обаче също са записани две нули.

Логиката на нулите

вероятно е обоснована от икономическа гледна точка. Но тя не обяснява защо компанията със специфичен предмет на дейност - Спедком, е съвършено непозната на работещите от години в спедиторския бранш у нас. Всички усилия на репортер на в. БАНКЕРЪ да научи нещо повече за Спедком пропаднаха. Оказа се, че никой - нито в спедиторския, нито в транспортния бранш е чувал подобна фирма. Включително и служители на регистрираните в Швейцария и Германия гиганти в спедиторския бранш, имащи офиси в София - Данзас, Шенкер - БТЛ, Милицер и Мюнх, Кюн енд Нагел. За сметка на липсващата информация обаче пълзят слухове и догадки. Като например, че

зад неизвестната Спедком АГ

стоят капитали на самата Деспред, източени чрез задграничната й фирма Комет (чиято централа е във Фюрт ин Валд, Германия) и чрез нейните клонове в няколко западноевропейски държави. Името Спедком бе дешифрирано от хората в бранша като съчетание от първите срички на спедиция и Комет.


На друго мнение обаче е г-н Гълъбов. Според него Спедком си е съвсем сигурна фирма, тъй като е представила одити за 1998 и 1999 г., извършени от швейцарските данъчни власти. При положение че изплатят парите, мисля, че няма да се намери здравомислещ човек, който да не подпише договора - смята Гълъбов. Според него схемата на разплащане ще е следната: при подписването на договора за приватизация ще се приложи платежното нареждане за преведената сума, а чак след като се установи, че парите са постъпили в сметката на министерството в БНБ, ще се джиросат и акциите.


Не може обаче да се отрече, че оферираната от Спедком

цена е твърде реална

Поне такова е мнението и на работещи в Деспред, и на други експерти от бранша. Най-апетитното парче, останало от някогашния социалистически мастодонт Деспред, днес е централата на дружеството на ул. Славянска в София. Застроената й площ е 548.35 кв. метра. Умножено по етажите - пет, плюс сутеренен и мансарден, разгърнатата площ на сградата надхвърля 3.8 декара. От тях обаче трябва да се извадят неколкостотин квадратни метра - източните крила на петия и мансардния етаж (по шест стаи плюс двата коридора), продадени на финансовото министерство, заемани днес от Агенцията за държавните вземания. Самата сграда обаче е венец на архитектурното изкуство. Освен това е солидна и добре поддържана. Преди пет години тя бе набелязана да приюти Сметната палата. Тогава транспортното министерство под ръководството на министър Стамен Стаменов води епична битка, докато отбие атаките на Георги Николов и хората му.


От останалите дълготрайни активи на Деспред внимание заслужават няколкото терминала у нас със складове под митнически контрол, както и

няколко имота в чужбина

Що се отнася до дейността на бившия монополист в бранша, то днес от него не е останало почти нищо: всички служители с по-голям опит избягаха в цитираните по-горе големи западни спедиторски компании или пък си създадоха свои. Твърди се, че в момента Деспред не обслужва дори и 10% от българския спедиторски пазар.


Както твърдят служители от управление Структурна реформа, според съответния проектодоговор за продажбата на Деспред купувачът трябва да поеме ангажимента да запази дейността на дружеството за срок от три години. Договорът предвижда забрана за продажба на придобитите акции и не допуска намаляване на участието на Спедком в капитала на Деспред също за срок от три години. Той обаче не забранява продажба на активи. А според друг един договор между Спедком и ФИБИ - за кредит с петгодишна давност, подобна сделка може да се окаже много печеливша.


Досега само на РМД-та сме налагали ограничения да продават активи - обяснява Гълъбов. - И това е нормално за дружества, които се купуват с отложено плащане и с други непарични платежни средства. След като Спедком си плаща цялата стойност, и то в брой, ние нямаме никакви основания да й налагаме ограничения да прави каквото и да било с активите на Деспред - смята Гълъбов.

Акционерите

Сегашната раздържавителна процедура е трета за Деспред. По време на първата вълна на масовата приватизация през 1996 г. бяха купени 25% от капитала на дружеството. Сега се продават 60%, а 15% са запазени за предлагане на колектива по преференциална цена. Обявеният преди година втори търг за продажба пропадна поради липса на интерес - нито една от закупилите тогава меморандуми пет фирми не подаде оферта.


При сегашната трета процедура от десетте фирми, закупили информационни меморандуми, оферти се престрашиха да подадат само въпросната Спедком АГ и консорциумът между Златен лев и Българска холдингова компания. И Златен лев, и Българска холдингова компания (БХК) са миноритарни собственици на част от капитала на Деспред по линия на масовата приватизация (Златен лев контролира 12.65%, а БХК - 5 процента). Въпросният консорциум обаче явно е играл само поддържаща роля в надпредварата за Деспред. Как иначе да се тълкува фактът, че предложената от него цена е близо три пъти по-ниска от тази на Спедком АГ. А на всичко отгоре и доста по-ниска от посочения минимум - 8.122 млн. лв., в тръжните условия на транспортното министерство, на който трябваше да са и предложенията на всички фирми.


Сделката за Деспред очевидно е с предизвестен край. И докато сега всички се чудят кой стои зад единствения претендент за бившия мастодонт, след няколко месеца тези загадки ще са вече минало.

Facebook logo
Бъдете с нас и във