Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Заводът на "Монтюпе" в Русе остава затворен

Инсталациите няма да заработят отново, докато не се изпълнят изискванията на еконормите.

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева отхвърли жалбата на "Монтюпе" ЕООД срещу заповедта на Районната инспекция по околна среда и води - Русе, от ноември миналата година, с която бе спряна експлоатацията на част от мощностите в завода на френската фирма за автомобилни детайли и части. Василева е потвърдила като правилно и законосъобразно решението на директора на РИОСВ в дунавския град за прекратяване на дейността на инсталацията за каруселно леене на алуминий.

До принудителната административна мярка се стигна, когато районната екоинспекция извърши редица проверки, включително около и на площадката на предприятието за алуминиеви автомобилни детайли, след десетките оплаквания на граждани за неприятни миризми. Установено бе отделяне на емисии в работните халета, необхванати от локалните аспирационни системи, неорганизирано изпускане на вредни газове в атмосферата и разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. В резултат бяха пломбирани инсталации в производствено хале №3, а управлението на роботите за дозиране и леене на течен метал бе блокирано.

От екоминистерството съобщават, че операторът "Монтюпе" е изпълнил втората разпоредителна част от заповедта, поставяйки плътна преграда между производствените халета № 2 и № 3. Но принудителната мярка ще остане в сила до пълното привеждане на дейността на дружеството в съответствие с условията в комплексното разрешително, а именно - до пълното обхващане на емисиите в работните помещения и ограничаване на разпространението на интензивно миришещи вещества извън площадката.

Това всъщност е втората санкция на РИОСВ - Русе, срещу "Монтюпе" ЕООД, след като през септември 2016-а тя наложи на предприятието максималната санкция от 500 хил. лв. и нареди да бъдат затворени вентилационните отвори в едно от халетата. Тогава Френско-българската търговска и индустриална камара определи решението на ековластите като "насилие срещу най-големия френски инвеститор в България". А през октомври французите представиха данни, с които опровергаха заключенията на екоинспекторите. От дружеството бяха категорични, че са взети под прицел и че не те причиняват неприятните миризми в града, в който действат над 65 фабрики и източници на емисии. Въпреки това през ноември дойде и пълното блокиране на дейността на инсталациите за леене на алуминий.

Facebook logo
Бъдете с нас и във