Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗАВОДЪТ Е ОГРОМНА НЕРАЗОРАНА НИВА

Огнян Донев, изпълнителен директор на Софарма, пред в. БАНКЕРЪ

Г-н Донев, как върви изплащането на кредита от 24 млн. щ. долара, който Елфарма тегли от БУЛБАНК миналата година за приватизацията на Софарма и дължи солидарно с фармацевтичния завод?
- Всичко е нормално. На 20 август бе поредният падеж, след който задълженията ни остават 17.2 млн. щ. долара главница. Тези пари трябва да изплатим до май 2004 година. Месечните ни вноски по заема са над 500 хил. щ. долара.

От касата на Елфарма ли се превеждат парите, или от Софарма?
- Не мога да ви кажа точно. Това е работа на счетоводителите. По принцип Софарма е солидарен длъжник и проблемът е сложен, затова имаме счетоводство от 20 души, двама одитори. Възможно е, разбира се, заемът да се издължава от Софарма.

Какво е финансовото състояние на завода за първите седем месеца на 2001 година?
- Прирастът на приходите ни е 37.8% в сравнение със същия период на миналата година. За мен това е важното. Ако огледате на площадките, ще видите, че кипи неуморен труд. Сега, в първото лято след приватизацията, заводът изглежда като Хирошима. Всичко се подменя - сменят се дограми, радиатори и поставяме климатици в цялото предприятие, нещо, което не е правено през последните десет години.
Печалбата ни до юли е около 11 млн. лева. До този месец сме инвестирали 2.9 млн. щ. долара. За да покрием стандартите на GMP, са ни необходими още десетки милиони долара. Ние ще преизпълним обещаните пред Агенцията за приватизация капиталовложения, но заводът е една огромна запусната нива, за която от години държавата не се е грижила. Миналата седмица бях в Германия. Технологичното ни изоставане от международното равнище е много голямо. Ние и сега сме лидер у нас, но това не ни удовлетворява.

Това означава ли, че докато се изпълни инвестиционната програма и докато Софарма се издължи към БУЛБАНК, няма да се разпределят дивиденти?
- По принцип за мен, като представител на мажоритарния акционер, няма разумно основание да изяждаме пари. Напротив, използваме всяка възможност да вкарваме средства в дружеството.

Планирате ли ново увеличение на капитала?
- Не сме обсъждали такъв въпрос.


Разговора води Владислав Панев

Facebook logo
Бъдете с нас и във