Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Заводски строежи - ПС-Пазарджик" иска да купи 90% от "Пътища" - Пазарджик

Комисията за защита на конкуренцията ще прави оценка на поредна сделка в строителния бранш, този път в Пазарджик

"Заводски строежи - ПС-Пазарджик" ЕАД е уведомило Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), че има намерение да осъществи концентрация посредством придобиването на контрол чрез придобиване на 90% от дружествения капитал на търговско дружество "Пътища" АД - Пазарджик, съобщиха от антимонополния регулатор.

"Заводски строежи - ПС-Пазарджик" осъществява дейност в областта на: проучване, проектиране и строителство на промишлени, енергийни и селскостопански обекти. Проектиране, производство и търговия с готови строителни продукти. Реконструкция и ремонт на обекти, специализирани видове строителни обекти.

Дружеството може да извършва в страната и в чужбина сделки от всякакъв вид, включително да придобива, отдава под наем и да се разпорежда по всякакъв начин с движими и недвижими вещи и вещни права, ценни книжа авторкси права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу хау и други обекти на интелектуална собственост;

Другото дружество "Пътища" АД - Пазарджик извършва дейност в областта на строителство и поддържане на пътища и съоръжения; изграждане на инфраструктурни обекти, услуги със строителни материали, строителни машини и автомобили, лабораторни изпитвания и услуги, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

Искането от "Заводски строежи - ПС-Пазарджик" е КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение, както и да допусне незабавно изпълнение на решението.

Всяко трето заинтересовано лице може да представи информация или да изрази своето писмено становище относно предвидените сделки и придобивания, ако счита, че те могат да окажат въздействие върху ефективната конкуренция на съответните пазари в страната, уточняват от комисията. Становището следва да бъде заведено в деловодството на КЗК в срок от седем дни от датата на публикуване на настоящото съобщение (9 август), като бъде подкрепено със съответни доказателства.

Съобщението е изготвено от уведомителя, като КЗК си запазва правото да се произнесе с окончателно решение след извършването на цялостна оценка на нотифицираната сделка.

"Заводски строежи - ПС-Пазарджик" ЕАД е най-старата строителна компания на територията на област Пазарджик. Тя е създадена през 1978 г., с  цел извършване на промишлено и гражданско строителство на територията на областта. Сред големите обекти, дело на фирмата са: изграждането ТЕЦ - Пазарджик, завода за акумулатори "Елхим-Искра", Завода за каучук "К. Русинов", завод за стоманени тръби в Септември, консервния комбинат "Марица", ЗММ "Металик", ЗСТ "С.Попов",  ККВА "Тракия", както множество жилищни и административни сгради.

През 2001 г. фирмата е трансформирана чрез приватизация в частно акционерно дружество. Днес тя притежава производствена база, автоматизиран бетонов център, бетоновози, бетон помпи,  многофункционални тежки строителни машини, собствена строително изпитателна лаборатория, както и складове за строителни материали. 

И през тази година "Заводски строежи - ПС-Пазарджик" работи по различни проекти: бизнес сграда жк Люлин в София, нова сграда на онкологичния център в Бургас, строи два жилищни комплекса в Пазарджик и учебния корпус на Медицинския университет в Пловдив, както и санират множество жилищни блокове и училища.

Facebook logo
Бъдете с нас и във