Банкеръ Daily

Banker engine

Заводите за акумулатори печелят от износ

Производството на акумулатори се утвърждава като експортно ориентиран сектор в България. Двете предприятия, които оформят такъв имидж на България, са "Монбат" в Монтана и "Елхим Искра" в Пазарджик. Отличителното и за двете е, че имат добри позиции в балканските страни и разширено присъствие в Европейския съюз.

Прогнозите, направени по-рано през годината за ръст от около пет процента на продажбите на "Елхим Искра" АД, се потвърждават непрекъснато. Приходите от реализация на продукция към края на септември 2016-а са на стойност 24.887 млн. лв., или с 5.2% по-високи от тези за същия период на 2015 година.

Значителна част от изделията на завода са насочени към външните пазари.

За периода нарастват продажбите както на стартерните акумулаторни батерии, така и на тяговите акумулатори и на елементите за тях. Ръст постига най-вече износът за европейските пазари - Италия, Франция, Холандия, Испания, Белгия. Отчита се и леко повишение в продажбите за руския пазар.

Поради това паричните постъпления през последното тримесечие на 2016 г. в голяма степен ще се определят именно от състоянието и темповете на развитие на икономиките на тези държави, уточняват експертите от компанията.

Запазва се обаче тенденцията на спад на продажбите на стартерни акумулаторни батерии на вътрешния пазар. Тя се дължи както на силната конкуренция у нас, така и на вноса на акумулатори на ниски цени от азиатски производители или от работещи в сивия сектор вносители и търговци. За да се противопостави на натиска на конкуренцията на пазара на акумулаторни батерии, мениджмънтът на компанията се стреми постоянно да разширява гамата на произвежданите стартерни, тягови, полутягови, стационарни батерии и да повишава тяхното качество.

В разходите за основната дейност делът на харчовете за материали е около 77 процента. Над две трети от тях са за олово, за полипропилен, сепаратори, кутии и капаци. Снабдяването със суровини за производствения процес се извършва с помощта на доставчици от страната и от внос.

В крайна сметка брутната печалба на дружеството за деветте месеца се е увеличила с 45% - до 1.201 млн. лв. на годишна база. Очакванията на мениджърите са към края на финансовата 2016-а това нарастване на положителния финансов резултат да се позабави, тъй като през септември и октомври се получи сериозно поскъпване на оловните компоненти и това ще се отрази и на резултатите през последните й месеци.

Предвижданията са през четвъртото тримесечие нарасналата борсова цена на оловото да даде отражение върху дейността на предприятието. Поради това мениджърите на компанията ревизират прогнозата си - очакванията са продажбите на продукция за цялата 2016 г. да достигнат около 32 млн. лева.

Въздействие върху дейността и резултатите на дружеството през оставащата част на годината ще оказва и задълбочаването на икономическата стагнация в Русия (евентуално и в Беларус) и в Украйна. Девалвацията на техните валути може да оскъпи значително продуктите, предназначени за тези пазари. Не е без значение и несигурността, която би породила евентуална криза в отношенията между Европейския съюз - Русия, санкциите от страна на ЕС към Русия, както и ответни санкции на Русия.

Остава и несигурността от рязка промяна на цените на енергийните ресурси, използвани от дружеството - ел.енергия, природен газ.

Най-голям акционер в дружеството е "Стара планина холд" АД с дял от 51.40% от капитала.

"Монбат" е част от икономическата група на "Приста ойл България" ЕАД, която притежава пряко 42.73% от капитала, и непряко - чрез свързаното лице - "Монбат Трейдинг" ООД, още 7.06% от акциите с право на глас на "Монбат". Холандското дружество "Приста Холдко Кооператиф" У.А. е собственик на 20.78% от книжата.

Братята Атанас и Пламен Бобокови, собственици на бившия завод за батерии "Акумикар" в Монтана, съумяват да го поддържат в добра форма - той расте и на вътрешния, и на международния пазар.

Съществена част от суровините за производството на фирмата са получени чрез рециклиране. А това, че разполага със собствени такива мощности, е сред основните причини за добрите финансови резултати. И двете задгранични дъщерни рециклиращи фирми в Сърбия и в Румъния са изградени именно за да осигуряват необходимите суровини за производството на "Монбат". А така му гарантират и независимост при евентуален стрес с цените на оловото на стоковите борси. През деветте месеца на тази година оловото заема 70% от разходите за единица продукт.

"Монбат" показва сериозен ръст на нетните приходи през тази година. Продажбите на компанията са на стойност 237.276 млн. лева. Те се  увеличават с 13.10% на годишна база. Нетната печалба пък е нараснала с 6.50% и е в размер на 14.079 млн. лева. Това сочат данните в междинния му отчет. А за да се изпълнят поръчките, предприятието работи с 90% от своя производствен капацитет. Не съществува зависимост на предприятието от клиенти, тъй като продажбите не се извършват директно с клиенти, а се опосредстват от широка дистрибуторска мрежа в страната и чужбина.

За деветмесечието "Монбат" отчита общо приходи от чужбина за 155.552 млн. лв., които са осигурили 65.56% от всички продажби на компанията. Основен пазар за изделията й остава Франция. Оттам са получени 12.669 млн. евро приходи от клиенти, което представлява 15.93% от общия й експорт. В Германия, в Испания и Италия са другите големи потребители на продуктите й.

От вътрешния пазар са реализирани парични постъпления в размер на 81.724 млн. лв. - стойността на над една трета от всички продажби.

Тенденцията през периода не е била много благоприятна за производството на акумулатори, тъй като котировката на суровината (която е борсова стока) нараства трайно. Предприятията за производство на акумулатори обаче остават изложени на риска от рязко увеличение на борсовите цени на използваните суровини и материали, което би покачило себестойността на продуктите и съответно да намали финансовия им резултат.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във