Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

"Завод за шлифовъчни машини" сменя директорите си

Промени в състава на съвета на директорите на асеновградският "Завод за шлифовъчни машини" АД ще обсъди извънредното общо събрание на акционерите на машиностроителната фирма, което е насрочено за 3 февруари. Проектът за решение предвижда освобождаване на Васил Димитров от длъжност и избор на негово място на "Прима КХ" ООД – Казанлък. В момента Димитров е заместник-председател на борда, а управлението влизат още "Металорежещи машини" АД – Асеновград – председател на борда, "Джи Си Джи" ЕООД – Пловдив – изпълнителен директор, и "Зет Би" ЕООД – Пловдив.

Акционерите ще обсъдят доклади на главния счетоводител и прокуриста за оперативната производствена ситуация във фирмата и за резултатите от финансовия отчет за 2013 година.

Печалбата й расте през тази година, а според предварителния счетоводен отчет предприятието приключва 2013 г. с положителен финансов резултат преди данъчното облагане в размер на 258 хил. лв. при само 2000 лв. за 2012-а. Това става ясно от писмените материали по дневния ред на общото събрание.

Основните пазари за компанията са Русия и Германия, а на вътрешния пазар се продават 47.94% от изделията на завода. По данни от края на септември се запазват относително стабилни обема на поръчките и клентите, с които фирмата работи. Това пък й осигурява около 70% използване на производствените мощности.

Дружеството е издало 194 526 акции, като всяка една от тях дава право на един глас в общото събрание. До участие в заседанието се допускат всички, които са вписани в книгата на акционеритие, водена от "Централен депозитар", към 19 февруари.

Към момента дружеството не е приело правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

Facebook logo
Бъдете с нас и във