Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗАВИСТТА ПРЕДИЗВИКВА СЧЕТОВОДИТЕЛСКИТЕ КАРАНИЦИ

Стоян Дурин - председател на управителния съвет на Института на дипломираните експерт счетоводители (ИДЕС) пред в.БАНКЕРЪ

Г-н Дурин, как предлагате да се реши конфликтът между ИДЕС и останалите организации на счетоводителите?- Не мисля, че има подобен конфликт. За да се убедите в думите ми, ви предлагам да присъствате на някоя от сбирките на счетоводителите, на която и аз присъствам. Според мен отделни лица, които завиждат на одиторите, подклаждат напрежение между одитори и счетоводители. Но истински конфликт между тях не съществува.Но в предложенията си за промени в проектозаконите за счетоводството и за независимия финансов одит Асоциацията на счетоводните компании в България и Съюзът на счетоводителите директно обвиняват ИДЕС, че се опитва да монополизира Националния съвет за счетоводство? - Да, разбира се, но тези техни виждания не са от вчера. Искам да ви обясня следното: според международните правила за счетоводната професия, една организация е професионална, ако отговаря поне на три условия. Първото е нейните членове да са доказали по някакъв начин своя професионализъм. Второто е тази организация да има етични правила, и третото - да се грижи за повдигането на професионалното ниво на своите членове. ИДЕС изпълнява тези три условия. Но на тях не отговарят, нито Асоциацията, нито Съюзът на счетоводителите. При това положение съвсем естествено е в Националния съвет по счетоводство, който ще разработва счетоводна методология и принципи, да преобладават именно членове на ИДЕС. Ако асоциацията и съюзът отговаряха на посочените от мен условия, тогава в съвета трябваше да се вземат по равен брой хора и от трите организации. Знаете ли обаче колко членове има Асоциацията на счетоводните компании в България? Не мога да ви кажа точно, но, според мен, са около двадесет (бел. ред. - всъщност членовете и са над четиридесет). А знаете ли колко повече са счетоводните къщи в България? В София са най-малко 50-60, в България са най-малко двеста-триста. Не може една асоциация от двайсетина къщи да пледира за представителност. Утре може да се създаде една асоциация на счетоводните къщи в Пловдив, асоциация на счетоводните къщи в Северна България и всяка една от тях да излага гледната си точка. Освен това асоциацията защитава счетоводните къщи, следователно и всичките им служители, включително и портиера. Друго щеше да бъде, ако това бе асоциация на ръководителите на счетоводните къщи. Това вече е професионална организация. А Съюзът на счетоводителите. Нали той има голям брой членове?- В Съюза на счетоводителите едно време са включвани всички, които желаят - от касиера до главния счетоводител. Не мога да говоря в момента в детайли, тъй като бях отстранен от ръководните органи на съюза още през 1991 година. Но и тогава, и сега той не отговаря на световните изисквания за професионална организация. Благодарение на тези правила ИДЕС е член на Международната федерация на счетоводителите. Нашият институт е член и на борда на Международните счетоводни стандарти в Лондон. Институтът ни е кандидат за член на Европейската федерация на експерт-счетоводителите. ИДЕС е участвал в органи на ООН по проблеми на счетоводството и е получил международно признание. Нека останалите организации на счетоводителите да кажат какво международно признание имат.Все пак вие съгласен ли сте трите организации да имат равен брой представители в националния съвет?- Аз предлагам този паритет, за който говорите, да бъде основан върху професионални правила. Нека това да бъде критерият. Нека в този съвет равен брой представители да имат организации на счетоводителите, които наистина са професионални, а не синдикални или някакви други. Освен това след всички обсъждания бе решено, че националният съвет няма да бъде изграден, така както предвиждаше първоначалният вариант на проектозакона за счетоводството. Той ще е към министъра на финансите. А аз лично направих предложение участниците в него да не се записват по квоти. Министърът ще реши кой да влезе в съвета.Вкарването на Международните счетоводни стандарти няма ли да затрудни работата на много фирми в България?- Разбира се, че ще има затруднения. Когато през 1991 г. в сила влязоха изискванията на новия Закон за счетоводството, някои предприятия въобще не успяха да се ориентират. Но постепенно всички възникнали проблеми бяха решени. Така ще бъде и сега с прилагането на Международните счетоводни стандарти - те ще навлизат постепенно в практиката и до голяма степен това ще става чрез Националните счетоводни стандарти. Те и в момента до голяма степен са синхронизирани с международните и със всяка следваща година тази синхронизация ще се увеличава. Това също ще помага на счетоводителите да привикват постепенно към международните стандарти.Но нали ще се съгласите, че въвеждането на международните стандарти ще натовари повечето фирми с допълнителни разходи, които могат да се окажат непосилни за много от тях?- Ще бъде глупаво, ако кажа, че няма да има допълнителни разходи. Но нали ние трябва да се приобщаваме към Европа и въобще към развитите държави. Прилагането на международните стандарти е част от това приобщаване.Само че много фирми няма да могат да си позволят тези допълнителни разходи?- Съмнявам се, че това е така. Пък и много от счетоводните проблеми на фирмите могат да се решат, ако те прибягнат до услугите на счетоводни къщи. Точно те трябва да се развиват, но не по начина, по който си го представя председателката на асоциацията Христинка Петрова. А кой, според вас, трябва да води обучението по тези стандарти? - ИДЕС ще организира обучението на дипломираните експерт-счетоводители. В него ще вземат участие както специалисти от чужбина, така и наши колеги. Готови сме да окажем съдействие и за обучението на останалите счетоводители. Говорил съм с проф. Боби Банц, която вече проведе няколко курса за обучение по програма, финансирана от Американската агенция за международно развитие. Помолих я да ни съдейства да проведем един курс за преподаватели по Международните счетоводни стандарти, които да бъдат изпитани от международна комисия. Ако са подготвени, те ще водят обучението на останалите счетоводители.

Facebook logo
Бъдете с нас и във