Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Заупокойна молитва за българската тютюнева индустрия

Тежкият ликвидатор на българската тютюнева индустрия изпя заупокойната й молитва. След като преди година багерите изравниха терена на  София БТ и го подготвиха за нови доходоносни градежи, преди дни и най-голямата тютюнева фабрика у нас - тази в Благоевград - хлопна кепенци.

Ръководителите на дружеството се разделиха и с последните остатъци от  стопения  до минимум състав на служителите и работниците, които преди приватизацията на предприятието през 2011-а бяха  близо 2000, а  миналата година бяха "редуцирани" до  едва двеста. Точно тези хора преди седмица (в четвъртък 10 януари)  са били привикани в личен състав и им е било поставено условието  в срок от два дни да подадат заявления за "доброволно напускане" по наложилия като любим на работодателите напоследък чл.331 от Кодекса на труда.

 

 

чл.331 ал.1 от КТ

Работодателят може да предложи по своя инициатива на работника или служителя прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение. Ако работникът или служителят не се произнесе писмено по предложението в 7-дневен срок, се смята за отхвърлено.

чл.331 ал.2 от КТ

Ако работникът или служителят приеме предложението по ал.1, работодателят му дължи обезщетение в размер, не по-малко от четирикратния размер на последното получено брутно възнаграждение, освен ако страните са уговорили по-голям размер на обезщетение.

Потискани от години - както от трудните времена, в които живеем, така и от новия мениджмънт на завода, хората тук са били принудени доброзорлем да "напуснат доброволно".

Използвайки тази формула,  работодателят пък се е спасил от евентуален риск от съдебен спор, защото работникът  писмено се съгласява за прекратяването  дори когато трудовият му договор е безсрочен. А в същото време  това позволява на  работниците да отидат на трудовата борса и

така държавата поема грижата за тяхната прехрана

Както можем да се досетим, алтернативите пред тях не са били кой знае какви. По информация на в. "БАНКЕРЪ"  на всички тях е било предложено обезщетение  в размер на четири  - пет  брутни работни заплати  и възможност да отидат на борсата или да бъдат пуснати в принудителен неплатен отпуск, докато фабриката спре работа окончателно.

Според председателя  на секцията на Конфедерацията на труда "Подкрепа" в завода Христо Япряков, този ход на ръководството може и да е неморален, но за съжаление е законен. Съвсем разбирем, според него, е фактът, че хората се съгласяват на това предложение, защото все пак поне ще имат време да се огледат и да си намерят нова работа.

Пораженческият тон на Япряков  очевидно се споделяше и от председателя  на Синдикат "Тютюнева промишленост" към КТ "Подкрепа" Юли Манойлов, който каза пред в. "БАНКЕРЪ", че този ход е просто поредното

"дежа вю"  по пътя на разгрома на тютюневата индустрия у нас

Той обаче  не пропусна да поясни, че въпреки усилията на синдиката да се добере до приватизационния договор още по времето на затварянето на софийската фабрика  той бил строго засекретен и това не е позволило на федерацията да защити своите членове.

Очевидно обаче текстовете в този документ са били старателно подбирани, тъй като и днес въпреки очевадната ликвидация на предприятията  след приватизацията  на 79.83% от капитала на "Булгартабак - Холдинг" АД  от Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол  така и не са намерили пропуски при  неговото изпълнение.

След настояване на редакцията  от пресцентъра на Агенцията ни изпратиха официално съобщение, от което стана ясно, че все пак  надзорният  орган е  изпратил  писмо до мажоритарния собственик на "Булгартабак - Холдинг" АД във връзка с изпълнението на следприватизационния ангажимент за срок от десет години да запази основния предмет на дейност на дружеството. Но  до този момент  мениджмънтът  на завода не е   отговорил  на въпроса какви са  намеренията му по отношение на дейността на "Благоевград - БТ" АД.

В инак напоителния текст се посочва, че според договора за приватизация купувачът се задължава за срок от три години след приключване на сделката (до 31 декември 2014г-а) да осигури дружеството и неговите дъщерни дружества да поддържат средногодишния брой на работниците и служителите  съгласно средногодишния брой на работниците и служителите в дружеството и дъщерните дружества на равнищата от 2010-а, но нарушение в тази посока не е имало. 

В писмото на Агенцията се подчертава, че цената за продадените акции  - в размер на 100 100 000 евро, е изплатена  съгласно условията и реда, предвидени в договора. И се напомня,че освен задължението за изплащане на покупната цена  купувачът е поел и други задължения: извършване на инвестиции в приватизираното дружество, запазване на средногодишен брой на работниците и служителите, поддържане на разходи за труд, изкупуване на български тютюн, запазване на собствеността върху закупените акции, запазване на седалището и предмета на дейност на дружеството и дъщерните дружества.

Към сегашния  момент задълженията за извършване на инвестиции в дружеството и в дъщерните дружества, запазване на средногодишен брой на работниците и служителите, поддържане на разходи за труд, изкупуване на български тютюн, както и задълженията, свързани със  собствеността върху закупените акции, акционерното участие на "Булгартабак-Холдинг" АД в дъщерните дружества и структурни промени в групата на дружеството  са изпълнени и контролът по тях от страна на АПСК е приключен."

Все пак до този момент не е ясно как ще бъде изпълнен ангажиментът по приватизационния договор "Булгартабак"  да запази предмета на производство до 2021-ва в България, макар че странно защо не е уточнено къде.

Може би останалите десетина човека в дружеството

ще продават свити на ръка цигари на пазара в Благоевград...?!

В тази връзка анализът на Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията е повече от категоричен. Той казва, че "Булгартабак"  е бил обречен в момента, в който е продаден успешно на някой от големите мултинационални цигарени компании.

И добавя,  че още при покупката  сделката беше повече от странна, и едва ли е случайно, че до последно собствениците на тютюневия холдинг останаха анонимни. Според Безлов те са проявили изключително непрофесионално поведение по отношение на този безспорно тежък сектор. В крайна сметка обаче депутатът от ДПС и крупен бизнесмен Делян Пеевски, за който е обществена тайна, че седи в основата на всички сделки и прехвърляния в "Булгартабак", успя да продаде само марките на холдинга на цената, на която бе приватизирано цялото дружество. Още по това време стана ясен хоризонтът за развитие -  фабриките на дружеството ще бъдат закрити. Що се отнася до хората, които бяха наети като техни мениджъри,  еднозначно доказаха, че нямат никакви смислени планове за развитието им. Безлов аргументира предстоящата "обреченост" на фабриките с факта, като подчертава, че новият собственик дори не е купил специалните машини, с които се поставят кодове на всяка кутия, което е според европейски регламент, и влиза в сила от лятото.

Тук е моментът да припомним, че тези съждения не са новина за в. "БАНКЕРЪ". Още преди година (на 11 януари 2018) ние предрекохме  краха на тютюневиия холдинг. В началото на януари 2018-а изданието ни излезе с текст  под заглавие "Звучи погребален марш за "Булгарбатак", в който съобщихме, че след като през 2017-а "Бритиш Американ Табако"  взе целия бизнес на бившия цигарен монополист от мажоритарния му собственик "БТ Инвест", 

пътят към края беше трасиран

Тук е моментът да припомним, че само с тази покупко-продажба пък депутатът  бизнесмен Делян Пеевски си възстанови разходите по покупката на "Булгарбатак холдинг" през август 2011-а, когато Агенцията за приватизация продаде 79.83% от акциите с право на глас за 100.1 млн. евро на австрийската "БТ Инвест", дъщерно дружество на руската банка VTB. Още тогава се  знаеше, че зад сделката  стоят   Делян Пеевски и неговите партньори от онова  време. След разрива  им през 2014-а цигареният бизнес "се падна" на депутата от ДПС. През годините на неговото властване "Булгартабак" разпредели на два пъти солидни дивиденти. От печалбата за 2012-а "БТ Инвест" получи 55 653 827 лв., а за 2014-а - още 24 701 796 лв., или общо 80 355 623 лв. влязоха в джобовете на Пеевски.  Дяловото участие на фирмата "Гифтид Мастър" ЛТД (Gifted Master LTD) - Дубай, Обединени арабски емирства, възлиза на 1 333 602 бр. акции, представляващи 18.10% от капитала на свързания с депутата от ДПС Делян Пеевски "Булгартабак холдинг" АД.

Стана ясно още, че последните поръчки, които са изпълнени в "Благоевград БТ", са му били възложени от  контрагент в Близкия изток и от  "Бритиш Американ Табако", които след като купиха повечето марки на българския тютюнев гигант, подписаха двугодишен договор за производство на ишлеме във фабриката в Благоевград. След денонощна работа в продължение на три месеца в края на миналата седмица хората бяха уведомени, че работата спира окончателно. Що се отнася до синдикатите в предприятието, оказа се, че те са разбрали постфактум за ликвидирането на производството, призна  председателят на Тютюневата федерация към КТ "Подкрепа" Юли Манойлов.

"Доколкото съм запознат - почти целият персонал ще бъде освободен.  Дружеството ще престане да функционира в сегашния си  вид. В рамките на техните задължения спрямо приватизационния договор предполагам, че фабриката ще продължи да симулира някаква дейност до 2021 година. Моето лично мнение е, че  непознаването  на бранша от страна на купувачите, непознаването на условията, при които той работи и в  световен мащаб, доведоха до това, че те не успяха да развият дейността си, не можаха да намерят нови клиенти, не съумяха  да поддържат необходимото производство, което да може да осигури съществуването на цигарените фабрики, които придобиха, имаше нелоялно отношение към доставчици и в крайна сметка  неминуемо щеше да се  стигне дотук. Нищо ново не се случи, нищо различно в тези години – крахът беше неизбежен. Смятам, че това е краят", коментира Манойлов.

Продажбите на "Булгартабак холдинг" през първата половина на 2018-а са намалели почти наполовина. Загубите пък са се увеличили и са достигнали общ размер от 10.5 млн. лв., според консолидирания междинен отчет, публикуван на сайта на Българска фондова борса.

След всичко казано дотук обаче не е ясно  дали след като прокуратурата души около фалираните приватизирани предприятия у нас, на някому ще му хрумне  ли  да разследва  кой и защо унищожи тютюневата индустрия у нас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във