Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗАТВАРЯНЕТО НА ПРИВАТИЗАЦИОННИТЕ ВРАТИЧКИ СЕ ОТЛАГА

Предлаганата от прокуратурата забрана за разпоредителни сделки с предприятия, включени в т. нар. забранителен списък към Закона за приватизация, ще трябва да почака още. Както е известно, в началото на октомври от държавното обвинение внесоха в парламентарната комисия Антимафия пакет от законодателни инициатива за ограничаване на корупцията. Едно от предложенията бе да се затвори точно зеещата вратичка в нормативната уредба, позволяваща на отделните принципали да продават, заменят или отдават под наем дълготрайни материални активи на дружествата от забранителния списък. На 10 ноември депутатите от комисията за борба с корупцията обсъдиха лансираната от прокуратурата идея, но до окончателното гласуване на проектотекстове за промяна в приватизационния закон така и не се стигна. Причината за отлагането бе, че пропускът е не в нормативния документ, а в обнародвания през юни 2003-а Правилник за упражняване на правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. Именно неговите клаузи позволяват на едноличния собственик (т.е на държавния орган) да разрешава извършването на разпоредителни действия с активи от предприятия, които по закон не подлежат на раздържавяване.
Така се стига до често срещаната у нас практика добрите законодателни решения да отиват на вятъра със залагането на текстове в правилниците, откровено спомагащи за увеличаване на корупцията. Факт е обаче, че народните представители нямат правомощия да променят правилниците, а само законите. Ето защо и членовете на председателстваната от Бойко Великов комисия решиха да се обърнат към Министерския съвет, за да ремонтира споменатия поднормативен акт.
Представителят на Върховната касационна прокуратура Красимира Котева, която участва в заседанието, коментира, че освен забрана на разпоредителните сделки с предприятия от забранителния списък спешно се налагат изменения и в Закона за държавната собственост. Те трябва да ограничат възможността за апортиране на държавни активи в дружества със смесено участие. Става въпрос за добре изпипаната схема за скрита приватизация на компании, за които формално е обявено, че ще си останат в държавни ръце. Под формата на модерните напоследък публично-частни партньорства нерядко министрите се съгласяват активи на стопанисвани от тях предприятия да бъдат апортирани в дружества с частно участие. След регистрирането на смесените компании като по правило се гласува увеличение на капитала, при което държавата се отказва от записването на нови акции или дялове и така съвсем законно частниците установяват пълен контрол.
Прокурор Котева настоя също да отпадне възможността за разпореждане с държавни активи след процедура по пряко договаряне. Желанието на обвинителите е да бъде гласуван специален текст, който да предвижда продажбата, замяната и отдаването под наем да стават само след провеждането на търг или конкурс.

Facebook logo
Бъдете с нас и във