Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗАТЯГА СЕ КОНТРОЛЪТ ЗА НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ РАБОТНИЦИ

Тийнейджърите, които копнеят за самостоятелност и разчитат да я получат, като работят, ще подписват трудови договори при още по-строги правила в сравнение с действащите разпоредби, съобщиха от Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда (ГИТ). Работодателите ще са длъжни да анализират риска на работното място, да осигурят подготовка на непълнолетното лице, в резултат на което ще получават разрешително да го вземат на работа. Тези, които не се съобразяват с изискванията, ще бъдат глобявани или ще отиват в затвора за период от една до три години. Всичко това е записано в новата наредба на Министерството на труда и социалната политика, която регламентира трудовите правоотношения на лицата под 18 години. Тя влиза в сила от следващия месец и е в съответствие с директива 94/33 на Европейския съюз.
Не сме против децата да работят, защото развиват трудови навици, но искаме това да се случва по законен начин. В противен случай те ще свикнат да бъдат експлоатирани и ще продължат да работят в нарушение на закона и собствените си интереси и в бъдеще, обясни необходимостта от наредбата директорът на Главна инспекция по труда Тотю Младенов. Нормативният акт забранява на всички лица под 18 години да работят в среда на радиация, при изключително ниски и високи температури, шум или вибрации, под въздействието на физични, химични и биологични агенти, както и при условия, които оказват неблагоприятно влияние върху физическото и психическото им развитие или на обучението им в училище. В документа е включен и списък със забранените професии за непълнолетни, който може да бъде допълван. Инспекцията по труда си запазва правото да отказва издаването на разрешително за наемане на работа и в сфери, които не са включени в списъка, но за които инспекторите й са преценили, че са неподходящи.
Факт е, че днес много тийнейджъри могат да се похвалят, че са работили или работят като бармани в дискотека, изложени на шум и цигарен дим, че помагат на бащите си в строителството или че висят от сутрин до вечер на открито, за да продават, да речем, цигари. В тези случаи децата се оказват изгодна работна ръка, защото не са запознати с правата си и са наемани без трудови договори и срещу неадекватно заплащане. Последната проверка на ГИТ е установила, че най-много непълнолетни работят в обекти за търговия на дребно, в хотели и ресторанти. Броят им е малко над 2000 за цялата страна и представлява около 14% от всички констатирани нарушения на трудовото законодателство. За повдигане на обвинения в злоупотреби 120 работодатели са предадени на районните прокуратури. Проблемът е, че досега няма нито един вкаран в затвора. Вместо това се налагат лични санкции в размер от 250 до 1000 лв. и имуществени санкции от 1500 до 5000 лева.
Непълнолетните, желаещи да постъпят на работа, занапред ще минават през медицински преглед при личния си лекар, който ще им издава съответното медицинско удостоверение. Районната служба по трудова медицина пък ще анализира вида и характера на работата, работното време и рисковете от евентуални злополуки, след което ще издава медицинско заключение. Решението на инспекцията по труда се базира на резултатите от всички документи и ако всичко е наред, ще предоставя разрешение в 15-дневен срок. От своя страна работодателят ще е длъжен да информира новия работник и родителите му за възможните рискове по време на работа и мерките, които е взел за осигуряване на безопасни условия на труд. А след сключването на трудовия договор изпълнението му ще се следи от ГИТ.
Според инспекцията по труда все повече работодатели подават молби за издаване на разрешителни за наемане на непълнолетни. От началото на 2006-а тя е регистрирала над 7500 искания, което е почти двойно повече в сравнение със същия период на миналата година. Интересно е обаче дали тенденцията ще се запази и след влизането на новата наредба в сила и изравняването на стандартите ни в тази област с европейските. В Австрия например децата под 18 години имат право да работят по 4 часа на ден срещу заплащане, което е около половината от реалното за съответния труд. Практика в много европейски държави е вторите смени и работата в почивни дни да се дава на младежи. А в САЩ учениците получават ученически заплати от около 6 долара на час.

Facebook logo
Бъдете с нас и във