Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ ПАЗАР ПОРАСНА С 25 ПРОЦЕНТА

ПЛАМЕН ЯЛЪМОВ, ЧЛЕН НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ ПРЕД ВЕСТНИК БАНКЕРЪВИЗИТКАДоц. д-р Пламен Ялъмов е работил шест години като преподавател по застрахователна математика в Русенския университет и в учебни заведения в Бразилия. В средата на 2000 г. започва работа като търговски пълномощник на Алианц България Живот. Г-н Ялъмов, имате ли представа какви са резултатите на целия застрахователен пазар за 2001 година?- Официални данни все още не са публикувани, но според предварителна информация, общият премиен приход на целия пазар е около 55-60 млн. лв., което означава ръст с около 20-25% спрямо 2000 година. На кои застраховки или дейности се дължи този резултат?- Той основно се дължи на рентните застраховки, които повечето от дружествата правят на пазара. Ние в Алианц България Живот обаче наблягаме на дългосрочните смесени или, както още се наричат, спестовни застраховки, а също така и на дългосрочните рентни застраховки и поради това имаме ръст при тези продукти. Оживление на пазара внесе и промяната на данъчното законодателство. Ако погледнем периода до 2000 г., в областта на животозастраховането нямаше никакви данъчни облекчения. През 2001 г. законодателите се опитаха да вкарат данъчни преференции, които бяха неясно формулирани и в края на краищата тогава Главна данъчна дирекция ги изтълкува ограничително - те важаха само за пенсионни и здравни застраховки. В края на 2001 г., в резултат на многото дебати се появи новият данъчен закон, който е доста по-добър в сравнение с досегашния. В основни линии през тази година аз очаквам и по-добро развитие на животозастраховането, понеже от данъчни облекчения се ползват по-широк кръг от животозастрахователните продукти. Това са спестовните животозастраховки, пенсионните, здравните и рисковите животозастраховки. Има някои недостатъци в закона, които тази година при изготвянето на новия закон ще се опитаме да отстраним съвместно с финансовото министерство.Освен член на изпълнителния комитет на Алианц България вие сте и търговски пълномощник на Алианц България Живот. Какви са финансовите резултати на дружеството за миналата година?- За Алианц- България Живот 2001 г. беше доста успешна. Премийният приход на дружеството възлиза на 6.35 млн. лв., което означава ръст спрямо 2000 г. със 119 процента. Печалбата е 729 000 лева. Само по смесени животозастраховки ръстът на дружеството спрямо 2000 г. е 105 процента. При нас важният бизнес е първогодишният, защото животозастрахователният бизнес е дългосрочен. Ако един клиент сключи животозастраховка, той остава наш клиент за 10-20 години. Кои са основните тенденции, които се очертаха на пазара през изминалата година?- Много от нашите клиенти избраха валутните застраховки в американски долари и в евро. Относителният дял на левовите животозастраховки намаля. Това е резултатът от голямата криза от 1996-1997 г., когато почти 100% от българите имаха животозастраховки в левове, но те се обезцениха. Както казах, животозастраховките са дългосрочни продукти и при тях е много важен избора на валута - тя трябва да е стабилна, за да може клиентът да е сигурен, че след 20 години ще има спестени пари. Именно затова ние разработихме доста продукти в долари и евро. В момента привършва работата по поправките на Закона за застраховането. За какво промени настояват дружествата?- Едно от важните неща е да се даде разрешение на банките да продават животозастрахователни продукти. Това е нормална практика в целия свят. Банката е финансова институция и би могла да предложи комплексно обслужване на клиента. Повечето банки имат силно развита мрежа в страната и те също са много заинтересовани от такава поправка.Някой ваши колеги настояват за намаляването на корпоративния данък за дружествата.- Това е друг съществен момент, който засяга Закона за корпоративното подоходно облагане. Там действително има нужда от промяна, защото според сега действащата нормативна уредба застрахователните дружества плащат доста по-висок данък, отколкото всички останали икономически субекти. Анализът на платените данъци от нашето общо животозастрахователно дружество за миналата година показва, че данъкът, който плащаме, е еквивалентен на 41% данък върху печалбата, което е твърде много. Ако дружеството се облага с данък върху печалбата, то ще плати сигурно около два пъти по-малко. Това значи, че няма равнопоставеност между икономическите субекти - застрахователното дружество плаща доста повече, отколкото ако е друга фирма, занимаваща се с друга дейност.Според финансовото министерство това е нормален начин за облагане на застрахователните компании в Европа.- Има някои страни, където това действително е така, но данъкът е по-малък. Говори се, че една от възможните промени в закона е да се даде възможност на Агенцията на застрахователния надзор да контролира къде дружествата инвестират свободните си средства. Какъв е вашият коментар?- Това по принцип е правилно, защото ние управляваме пари на клиентите, особено в животозастрахователните дружества. Затова трябва да има някакъв контрол извън компаниите, който да следи къде отиват средствата и да дава отчет пред обществеността. Това е нормална практика по целия свят. Но дружествата имат и собствени средства. Няма логика да се следи тяхното движение, с изключение на основния капитал, който винаги трябва да бъде налице.Неотдавна Асоциацията на брокерите поиска по-широки пълномощия и по-пълно правно регламентиране на дейността им. Смятате ли, че има основания за такова настояване?- В момента брокерите, за разлика от агентите, могат да продават продуктите на всички дружества. Ако те не са доволни от своята позиция, могат да я сменят. Мисля, че в момента законодателството в това отношение е нормално.Друго искане на брокерите е да могат да издават полици от името на дружествата. Това е по-трудно да им се разреши, тъй като, за разлика от агента, те не са обвързани с дружествата, а така ще имат възможност да събират информация от всички компании на пазара. Този въпрос трябва да се обмисли сериозно и не бих се ангажирал така от движение да кажа кой е прав.Напоследък зачестиха оплакванията от клиенти за бавното изплащане на обезщетенията. Има ли наистина такива явления и на какво, според вас, се дължат?- В областта на животозастраховането не бих казал, че има такива оплаквания, защото обезщетенията са лесно доказуеми. Това показва и отчетът на застрахователния надзор. В областта на общото застраховане, особено на леки коли, има повече жалби. Има дружества, които наистина не си изпълняват задълженията. Свикнаха ли българите да се застраховат?- Да. Това стана през последните година-две. Има хора, които сами взеха да се интересуват от продуктите, които се предлагат, с какво покритие са и т.н. Това е нормално, защото в момента едва около 1% от работещото население има дългосрочни застраховки. А нормалният процент, според мен, е около четиридесет-петдесет. Това означава, че на застрахователния пазар има огромна ниша - става дума за дългосрочните животозастраховки. Много малко хора все още имат такива.Кой са най-търсените продукти в момента?- Това определено са спестовните застраховки. Причината е, че при тях голямата част от премията отива в инвестиции. Човек в края на периода на застраховката - да речем, след 20 години, получава освен защита върху живота си през този период и спестена част и допълнителна лихва върху нея. Така за 20 години вложените в такава застраховка пари могат да се удвоят.

Facebook logo
Бъдете с нас и във