Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ БРАНШ РЕАЛИЗИРА 527 МЛН. ЛВ. ПРЕМИЕН ПРИХОД

ДЗИ- Общо застраховане е лидер по премиен приход за първото полугодие на 2005 г., сочат данните, публикувани в сайта на Комисията за финансов надзор. Компанията е постигнала 99.6 млн. лв. приход и пазарен дял от 21.43 процента. Дружеството отбелязва ръст от 95.7%, в сравнение със същия период на 2004 година. На второ място се класира ЗПАД Булстрад с 86.420 млн. лв. премии и пазарен дял от 18.6%, следвано от ЗПАД Алианц България, която има 70.24 млн. премиен приход. На четвърта позиция в ранглистата е ЗД Бул инс с премии от 53.249 млн. лева. На пето място се нарежда ЗПД Витоша с над 32 млн. лв., следвана от ЗК Лев Инс и ЗАД Армеец. Двете компании отчитат ръст съответно от 114.4 и 105.3 процента. Приходите на компаниите се базират преди всичко на премийния дял на автомобилните застраховки, който надхвърля 64.9 процента. От задължителната застраховка Гражданска отговорност са реализирани 125.6 млн. лв., като 21.9 млн. лв. са от задължителната автомобилна застраховка Зелена карта , а 176.3 млн. лв. - от Каско. Специалистите коментират почти двойното увеличение на премийния приход (над 14 млн. лв.) от полиците по Обща гражданска отговорност, включително и застраховките за професионални отговорности, като добър знак за развитието на застрахователния пазар в сектора на задължителното застраховане. Премийният приход на общозастрахователните компании за шестмесечието на 2005 г. е нараснал с близо 29% и е на обща стойност 464.8 млн. лв., в сравнение със същия период на 2004 година. Увеличават се автомобилните застраховки, но за сметка на това имуществените отбелязват спад, изчисляват експертите от финансовия надзор. Приходите от тях са паднали от 21.9 млн. лв. за първото шестмесечие на 2004 г. на 17.8 млн. лв. за същия период на настоящата 2005 година. За беля, тъкмо това лято се случиха незапомнени от десетилетия наводнения, които причиниха неимоверни имуществени щети. Комбинацията от тези факти и събития извикаха на живот идеята за задължителната застраховка срещу природни бедствия, която да бъде организирана в т.нар. Катастрофичен пул. Дали тя ще намери добър прием в обществото и най-вече сред управляващите политици, ще зависи и от това доколко настоятелно и убедително ще я представят застрахователите. Премийният приход на общозастрахователните компании за шестмесечието на 2005 г. надхвърля 464.8 млн. лв., докато за целия застрахователен пазар той възлиза на близо 527 млн. лева. Около 62.3 млн. лв. премии се падат на животозастрахователните дружества, а премийният приход, събран от дружествата за доброволно здравно осигуряване, надхвърля 8.1 млн. лева. По приходи от полици Живот първо място заема отново ДЗИ с 19.4 млн. лв. и увеличение над 110% в сравнение с първото шестмесечие на 2004 година. На второ и трето място в ранглистата се нареждат Алианц България Живот - с над 16 млн. лв. приходи, и ЗК Орел Живот, което отчита над 6.6 млн. лв. по този показател.

Facebook logo
Бъдете с нас и във