Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ ЩЕ ПЛАЩАТ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ДО 15 ДНИ

Обезщетения по застраховки ще се изплащат до 15 дни след представяне на доказателствата, реши Народното събрание, което прие в четвъртък половината от текстовете в Кодекса за застраховането, обсъдени два дни преди това от парламентарната икономическа комисия. Промяната няма да се прилага при плащане на обезщетения по застраховки на големи рискове.
Гаранционният капитал на застраховател, който има лиценз за застраховки злополука, заболяване и природни бедствия, трябва да е не по-малко от 4 млн. лв., реши още парламентът. Минимум 6 млн. лв. гаранционен капитал ще се изисква за застраховател с лиценз за животозастраховане, женитбена и детска застраховка, постоянна здравна осигуровка и застраховка Гражданска отговорност.
Спорните текстове за определянето на цените на застраховката Гражданска отговорност - според риска, не бяха разгледани в пленарна зала. Депутатите от икономическата комисия решиха да дискутират по тези текстове през следващата седмица. Както стана ясно, и застрахователите, и застрахователните брокери са против някои от заложените промени в кодекса. Асоциацията на застрахователните брокери в България вече е получила уверение от някои представители на комисията, че ще се подготвят нови предложения за промени, които ще удовлетворят част от исканията на асоциацията. Предложението рискът за всеки водач да се оценява индивидуално и това да определя премията, плащана по застраховката, също стои на кантар. Част от застрахователите са предприели някои лобистки акции този текст да не влезе в сила още от началото на следващата годината. Противниците на идеята за новото ценообразуване при застраховка Гражданска отговорност признават, че принципът да се определя цената на полицата според риска за всеки собственик на автомобил действително работи в много европейски страни, но посочват, че там застрахователни компании имат далеч по-големи традиции и опит, за да преценят правилно кой е рисков шофьор и кой не.
За БАНКЕРЪ Ралица Агайн, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, заяви, че е по-изгодно за самите застрахователи либерализирането на цените по Гражданска отговорност да се приложи още от началото на 2006 година. По този начин, според нея, всяка от компаниите - година преди реалното отваряне на пазара към ЕС, ще намери своето място в този сектор.
Много голям проблем, според Даниела Конова, председател на съвета на директорите на ЗК Орел, е невъзможността (според проектокодекса) застраховател да обжалва решението на меганадзора, с което КФН му отказва лицензия. Неприемлива, според нея, е предвижданата промяна застрахователят, чийто лиценз е бил отнет, да няма право да обжалва това решение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във