Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ САМИ ЩЕ ПЛАЩАТ АВТОСТИКЕРИТЕ

След тежки крамоли и обвинения между застрахователи и Гаранционен фонд за евентуални злоупотреби с правомощията за издаване и разпределяне на стикерите Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) взе инициативата в ръцете си и изготви предложение за изменение и допълнение на Наредба 18. То бе прието на заседание на УС на АБЗ на 12 август 2005 г. и веднага след това представено в Комисията за финансов надзор (КФН). Тя на свой ред пое ръкавицата и реагира бързо, като прие на първо четене предложенията на бизнеса. Гаранционният фонд (ГФ) и занапред ще възлага отпечатването на стикерите на изпълнител, избран от управителния му съвет, се казва в предложението за изменение и допълнение на Наредба 18 за задължителното застраховане. Промените в нормата се отнасят за чл.21, регламентиращ процедурата по отпечатване и разпространението на стикерите за моторните превозни средства, с които в комбинация със застрахователната полица шофьорите ще удостоверяват пред пътните полицаи, че имат валидна задължителната застраховка Гражданска отговорност. В новите алинеи 6, 7, 8 и 9 на нормативния акт се казва, че всеки застраховател ще заявява писмено пред УС на ГФ необходимия му брой лепенки и ще бъде длъжен да ги плати по установената в договора между фонда и изпълнителя цена. Новото е, че в бъдеще застрахователите ще привеждат парите директно по сметката на печатницата. Заявеното количество стикери и занапред ще получава и разпределя Гаранционният фонд, но само срещу документ, удостоверяващ, че застрахователят, който ги е поръчал, ги е и платил. Ако не бъде представена фактура, застрахователят няма право да иска нови количества, а ако вече е направил заявка, Гаранционният фонд е длъжен да я откаже. В преходните и заключителните разпоредби на Наредба 18 се създава и нов параграф, който регламентира заплащането на поръчаните и получени от застрахователите количества стикери за периода от 1 януари 2005 г. до влизане в сила на наредбата. Компаниите трябва да се издължат на Гаранционния фонд по цената, която той е договорил с печатницата изпълнител. Дружествата могат да се разплащат и разсрочено, като до 31 март 2006 г. внесат 30% от дължимата сума, до 30 септември - още 30 на сто, и до края на 2006 г. - останалата част от парите. Ако не сторят това, губят право да заявяват отпечатване на нови количества от знака, удостоверяващ наличието на задължителната застраховка Гражданска отговорност.В момента тече едномесечен срок за съгласуване на нормативните изменения със застрахователните компании и АБЗ, след което Комисията за финансов надзор ще разгледа направените препоръки и предложения и ще приеме на второ четене наредбата. Даниела Конова, председател на УС на АБЗ каза за БАНКЕРЪ, че браншовата организация на застрахователите възнамерява да оспори отпадането на ал.4 от чл.58, която отменя правото на застрахователите да получават безплатно информация от масива на Единната информационна система на Гаранционния фонд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във