Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Застрахователите с юбилей – честват 140 години с дискусионни теми

През 2022 година българският застрахователен сектор отбелязва два важни юбилея - 140 години застраховане в България и 30 години от създаването на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ).

В чест на тези годишнини от АБЗ организират юбилейна конференция с два дискусионни панела. Тя ще протече под надслов „140 години застраховане в България“ и ще се проведе на 5 октомври 2022 година в хотел „Хаят“.

Първият дискусионен панел е посветен на очакваните новости в регулаторната рамка в застрахователната сфера и отражението им върху застрахователната индустрия.

Вторият панел тематично е фокусиран върху сравнително ниското застрахователно проникване в България, особено в някои сектори, и възможностите съществуващите публични защитни механизми да се допълнят.

Във форума участие ще вземат Петра Хилкема, председателка на Европейския орган за застраховане и пенсионно осигуряване (EIOPA), Михаела Кьолер, директор на Европейската федерация на застрахователите (Insurance Europe), Дидие Милеро, ръководител на секция „Застраховане и пенсионно осигуряване“ в главна дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“ в Европейската комисия.

От българска страна сред високите гости ще бъдат заместник-министърът на финансите - Даниела Добрева, председателят на Комисията за финансов надзор и неговият заместник-председател - съответно Бойко Атанасов и Владимир Савов.

Въвеждащата презентация към първия панел ще направи Петра Хилкема. В нея тя ще очертае планираните промени в регулаторната рамка, с акцент върху Платежоспособност 2 и целените чрез тях резултати. По темата ще говорят и Дидие Милеро, и Михаела Кьолер, които ще представят промените през годините на съотносимите към застраховането регулации и влиянието на този процес върху развитието на индустрията.

Други теми в дискусията ще са очакваните промени в регулациите в България и отражението им върху застрахователния сектор.

Във втория панел въвеждащата презентация ще е на Константин Велев, който ще представи ролята и потенциала на застрахователния инструментариум да адресира липсите и пропуските в защитата от разнообразни рискове.  

В рамките на дискусията ще бъде обсъдено как застрахователният инструментариум може да подобри достъпа до здравеопазване и елиминира допълнителните плащания, как може да се използва за допълнително подсигуряване на гражданите за пенсионния период, как могат да бъдат адресирани климатичните рискове и увеличаващите се загуби за икономиката и домакинствата в следствие на природните бедствия. Важен акцент в дискусията ще е въпросът за стимулиране на потреблението на застрахователни продукти, разглеждан като неотменна част от решението за повишаване нивото на защита при катаклизми.

Борислава Кирилова

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във