Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ ИСКАТ ПРЕФЕРЕНЦИИ ОТ ВЕЛЧЕВ

Да се подобри режимът на данъчно облагане на застрахователната дейност у нас, поискаха от Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ). В четвъртък (30 август) нейни представители внесоха в Министерството на финансите писмените си предложения.
Пред финансовия министър Милен Велчев застрахователите настояват за две основни промени. Едната е свързана с принципа на облагане на дружествата от бранша с корпоративен данък. Второто искане е да се дадат преференции на собствениците на полици по дългосрочни застраховки при облагането им с данък върху дохода.
Парадоксалното сега е, че застрахователните дружества се облагат с данък и когато реализират загуба от дейността си. Премиите, които те получават от клиентите, не са доход за дружеството и в много случаи изплатените обезщетения надвишават размера на получените премии, а по този начин се генерира загуба. Освен това застрахователните дружества не могат да пренасят загубата и да я покриват през следващите данъчни периоди, каквато възможност предоставя Законът за корпоративното подоходно облагане на всички останали данъчни субекти. Прилаганият у нас данъчен режим за застрахователните компании не действа никъде в Европа.
Застрахователите пледират пред министър Велчев и за данъчни преференции за самите застраховани лица. Азбучна истина е, че те оказват огромно влияние върху развитието на животозастраховането. Изследвания върху клиенти в Европа показват, че над 85% от анкетираните са сключили застраховка живот заради полагащите им се данъчни преференции.
В много страни данъчни преференции се полагат за застраховки над определен срок и под определена сума. Така се стимулира дългосрочното спестяване и се избягва изкуственото намаляване на данъчното бреме от сравнително заможните слоеве.
У нас подобни бонуси не се предвиждат. От началото на тази година законодателят даде по-благоприятни условия, но само за пенсионни и здравни застраховки. Което определено е недостатъчно. Класическото животозастраховане бе пренебрегнато и това може да убие бизнеса, категорични са експертите от бранша. Докато развитието на тази услуга ще доведе до натрупване на ресурси за частни инвестиции в икономиката. За сравнение, обемът на животозастрахователния пазар у нас през 1995 г. бе 90 млн. щ. долара, а през тази година се е свил до 20 млн. щ. долара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във