Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Засилва се конкуренцията при мобилните гласови телефонни услуги

S 250 530a0be4 1087 4523 b470 26f5a2d9b1af

Според годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2020 г. няма промяна в броя и състава на компаниите, които реално са предоставяли мобилни телефонни услуги, като те остават четири ("А1 България", "Теленор", БТК и "Булсатком" ЕАД ("Булсатком").

Промените в пазарните дялове на тези компании са минимални и не водят до промяна на позициите им. "А1 България" продължава да е с най-голям пазарен дял на база брой абонати с 38.1% пред "Теленор" - с 33.4%, докато според приходния критерий двата оператора са с разменени позиции, както следва: "Теленор" с 41.6% пред "А1 България" с 33 процента.

На трето място остава БТК съответно с по 28.5% и 25.4% по брой абонати и приходи. Пазарният дял на "Булсатком" е символичен, посочват от регулатора.
През миналата година общият обем на изходящия трафик от мобилни мрежи в страната бележи значителен ръст от 12% и възлиза на 21.96 млрд. минути.
Между януари и декември 2020-а  делът на трафика в рамките на дадена мобилна мрежа (on net) продължава да намалява, като достига стойности от 54.6 процента. Причина за това е силната конкуренция между участниците на пазара и произтичащите ползи за потребителите, изразяващи се в наличие на по-изгодни условия,
особено за разговори извън собствената мрежа.
За поредна година се наблюдава спад в приходите от предоставяне на мобилна телефонна услуга като за миналата година той е минимален – 0.4%, спрямо 2.6%
за 2019-а.

В резултат на извършения анализ от Комисията за защита на конкуенцията изразяват становище, че въпреки продължаващата тенденция за стабилизиране на
пазарните дялове, макар и с по-бавни темпове, е налице засилване на конкуренцията. За последното свидетелстват намаляването на трафика в рамките
на дадена мобилна мрежа (on net) и ръстът в изходящия трафик, който обаче до голяма степен се дължи на пандемията. Индикация за засилване на
конкуренцията на пазара е и лекият спад в приходите на компаниите, предоставящи услуги в сегмента, въпреки увеличения трафик, което показва, че
операторите се стремят да предлагат изгодни оферти на своите потребители.

Facebook logo
Бъдете с нас и във