Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Заседанието на Народното събрание започва в 9 часа

От 9 часа ще има пленарно заседание на Народното събрание. Разбира се, ако се събере необходимия кворум.

Членовете на десет парламентарни комисии ще имат работни заседания.

В Комисията по енергетика ще има представяне, обсъждане и първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти продукти, внесен от Министерски съвет на 15 октомври.

Народните представители в Комисията по бюджет и финанси ще се обсъжда законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, внесен от Министерския съвет. Членовете й ще разгледат и законопроект за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи, който е внесен от Министерския съвет. 

В Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата ще има представяне, обсъждане и първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, внесен от Министерски съвет на 14 ноември.

Депутатите в Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика предстои разглеждане на постъпилите документи към момента на кандидатите за длъжността председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Ще има и разглеждане и информация за сигнали, жалби и отговори по тях, постъпили в Комисията. Заседанието по тази точка е закрито за медии, граждани и граждански организации.

Две точки има в дневния ред на Временната анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на Националната агенция за приходите - изслушване на ръководството на НАП и изслушване на ръководството на Министерство на финансите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във