Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Заради присъединяването към ОИСР държавата ще увеличи инвестициите в регионите

В процеса по присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие  ще продължим да работим активно за обмяната на добри практики и опит, свързани с приложни модели за дигитализация и многостепенно управление при развитие на бъдещите политики на регионално ниво.  Това заяви зам.-регионалната министърка Деница Николова при участието си в онлайн заседание на Комитета по политиката за регионално развитие на ОИСР.

"Те ще ни помогнат да развием по-добра и по-ефективна регионална политика, тъй като са допълнителен стимул за създаване на икономически растеж и приобщаване“, каза Николова. 

Зам.-министърката подчерта сътрудничеството на страната ни с организацията в цялостната работа по изпълнение на регионалната политика и реализиране на прехода към ориентиран към територията модел на въздействие, включително отчитане на градско-селските връзки при сформиране на политиките на местно ниво.

Регионалният заместник-министър подчерта, че ще продължим да търсим възможности за разширяване на сътрудничеството си с ОИСР в рамките на вече съществуващите работни формати и на новосъздадените такива и приветстваме стартирането на нова работна група, която ще анализира многостепенното управление на държавите и съпътстващите ги стъпки за реформи. „Темата за България е изключително важна, защото работната група ще предостави добра платформа да разширим знанията и опита си и да обменяме добри практики и научени уроци при прилагане на модела за многостепенното управление“, коментира още Николова. 

Тя каза още, че в следващите седем години България ще приложи концепцията за интегрирани териториални инвестиции, а целта е да постигнем по-добър инвестиционен фокус, по-ефективни и ефикасни интервенции, засилен междусекторен диалог между различните заинтересовани страни в двете основни измерения на програмата - градско и териториално. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във