Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Започват теренните проверки преди изплащането на евросубсидии

Започват теренните проверки по подадените заявления за директни плащания за Кампания 2021. Контролът включва посещения на място на декларираните площи и животни по схемите и мерките по директни плащания, уточняват от Държавен фонд "Земеделие".

Контролът за допустимост на площите се извършва съгласно разпоредбите за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ.

Част от проверките за площи се извършват чрез дистанционно проучване. При този метод се използват изображения с много висока резолюция (VHR). Заснемането на VHR изображенията пък се извършва всяка година от сателитни платформи под егидата на Изследователския център към Европейската комисия. Използва се платформата СЕНТИНЕЛ, като сателитните снимки са заснети през определен период от време, създавайки времеви серии, които служат за проследяване на вегетативния процес.

При проверка за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци се измерва площта на декларираните парцели и се констатира наличието на заявената култура. Също така се установява и дали са спазени минималните агротехнически мероприятия, които да гарантират получаването на добиви.

Проверката на животни включва идентификацията и регистрацията на животните. Този контрол е особено важен след установените напоследък драстични нарушения, при които стана ясно, че субсидии са получавани за хиляди виртуални животни.

Проверките по кръстосано съответствие обхващат дейностите на стопанина на територията на цялото стопанство, както и спазването на приложимите за стопанството законоустановени изисквания и национални стандарти.

 

Стопаните получиха над 2 млрд. лева за Кампания 2020

Земеделските стопани получиха директни плащания в размер на 2 054 780 712 лв. за Кампания 2020 година. Бюджетът и разпределението му по отделните схеми за директните плащания, прилагани у нас, се нотифицира пред службите на Европейската комисия от Министерство на земеделието, храните и горите.

Най-голямото плащане, което получиха стопаните за Кампания 2020, е по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Общо 772 052 118 лв. бяха разпределени между 54 933 земеделски производители. Втората по размер на бюджета е Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда - зелени директни плащания (ЗДП). По нея бяха изплатени 488 819 735 лева. Подпомагане получиха 54 898 земеделски стопани, които спазват изискванията за зелените плащания.

По схемата за преразпределително плащане (СПП) 54 826 производители получиха 113 294 682 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във