Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Започват консултации за изменение на Общия устройствен план на община Царево

Регионалното министерство откри временно преустановената процедура за провеждане на консултации по изготвения доклад за Екологична оценка на проекта за изменение на общия устройствен план на Община Царево. Крайният срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище е 16 март.

Обхватът на проекта за изменение на общия устройствен план е цялата територия на община Царево, всички 13 населени места в нея – градовете Царево и Ахтопол и 11 села, както и землищата им. В община Царево попадат и четири защитени зони, както и няколко вида защитени територии – природен парк „Странджа“, резерватите „Силкосия“ и „Тисовица“, 3 природни забележителности и 8 защитени местности. Министерството на околната среда и водите е дало положителна оценка на Доклада за степента на въздействие на проекта за изменение на общия устройствен план върху предмета и целите на защитените зони. Това становище е приложено към доклада за екологична оценка.

Природозащитници обвиниха наскоро  община Царево, че  не съдейства достатъчно и с нужната информация за новото застрояване по крайбрежието например. Според представители на фондация "Биоразнообразие" целта на общината е първо да бъде приет общият устройствен план на Царево и впоследствие към него да се напасне планът за управление на парка, а не обратното - ОУП на Царево да се съобрази със специфичните норми за парка, които планът за управлението му ще наложи (които би трябвало да имат предимство, тъй като се изискват по Закона за защитените територии)

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във