Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗАПОЧВА ВТОРИЯТ ТУР НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА СРЕЩУ БОНОВЕ

Агенцията за приватизацията взе решение да продаде чрез неприсъствен търг срещу компенсаторки и инвестиционни бонове миноритарните държавни пакети от 87 дружества с ограничена отговорност. За първи път, откакто се провежда масовата приватизация, публичният търг ще се осъществи на пода на фондовата борса. Това стана възможно след приемането в края на септември на Наредбата за търговете и конкурсите, както и след измененията в Закона за сделки с компенсаторни инструменти. Агенцията за приватизация вече е подписала договор с БФБ-София за техническото изпълнение на операциите по раздържавяването на тези миноритарни дялове. Срещу това борсата ще получи възнаграждение, което ще покрие всички разходи по провеждането на аукционите. Те ще се провеждат всеки ден в рамките на 16 работни дни между 13 и 14 часа, но началната дата все още не е определена. Това ще стане, след като решението на Агенцията за приватизация бъде обнародвано в Държавен вестник - най-вероятно през следващата седмица. След това държавното ведомство ще разполага с шест дни да уведоми борсата за предстоящия търг и още 16, през които да го проведе. Продажбите ще стават чрез смесен закрит аукцион. Борсата ще уведомява Агенцията за приватизация за това, кой какво е спечелил в търга, а междувременно купувачите трябва да извършат плащането. Десет дни след като изпълнят това си задължение, раздържавяващото ведомство ще сключи с тях договор за покупко-продажба. Елиминирана е опасността да се явят неплатежоспособни купувачи, тъй като още при подаването на поръчката при съответния инвестиционен посредник той ще изисква предварително средствата, с които клиентите му ще платят за покупката. За сметка на това посредниците няма да събират традиционните комисиони от участниците в аукционите. Тях ще плати АП. Инвеститорите могат да получат информация за всички дружества, чиито държавни дялове ще се приватизират чрез този търг, както в информационната зала, която АП ще открие, така и от сайта на борсата. Пакетите ще се купуват на принципа всичко или нищо. Всеки от миноритарните държавни дялове има минимална цена, която след определен срок може да падне наполовина. Промяната в начина на провеждане на публичните търгове бе предприета най-вече да се съкрати срокът, в който те се извършват, и да се избегнат някои досадни процедури. Според заместник-изпълнителния директор на АП Станислав Ананиев за акциите на тези 87 дружества ще бъдат похарчени най-малко 4 млн. лв. инвестиционни бонове. Тези непарични платежни инструменти вече са регистрирани в Централния депозитар и ще започнат да се търгуват на борсата съвсем скоро. Според брокери боновете ще излязат на фондовия пазар при цена около 14% от техния номинал. Неизползваните инвестиционни бонове до този момент са с общ номинал 134.1 млн. лв. и се намират в ръцете на около 600 хил. души. На първия търг от т. нар. трета вълна от масовата приватизация, който се проведе през август, бяха предложени държавните дялове от 425 дружества. Тогава 105 компании бяха изцяло раздържавени, а 215 бяха частично приватизирани. В търга бяха изразходвани 19.5 млн. лв. инвестиционни бонове. По всяка вероятност непродадените пакети от този търг също ще бъдат предложени за продажба на борсата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във