Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Започва вписването на доставчиците на GPS данни за тола

Агенция „Пътна инфраструктура“ ще вписва желаещите да бъдат Доставчици на декларирани (GPS) данни за тол таксуването до 30 дни от подаване на заявлението, в случай, че те отговарят на изискванията. Управителният съвет на АПИ одобри процедура, в която подробно са описани стъпките, които компаниите трябва да следват.

Доставчикът на декларирани данни, чрез т. нар. GPS проследяващо устройство, предоставя информация, за целите на тол системата, за географското местоположение и изминатото разстояние от пътни превозни средства, с които има сключен договор. Процедурата описва изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите, необходимите декларации и сроковете за вписването или отказа от вписването им в публичния списък.

Пътната агенция обяви, че сред изискванията са: валиден сертификат БДС EN ISO 9001 или негов еквивалент; техническо оборудване, отговарящо на изискванията за събиране и предоставяне на декларирани данни, за което се представя справка-декларация; специализиран персонал с опит, което се удостоверява със справка-декларация за образованието, професионалната квалификация и опита на наетите служители.

Желаещите да бъдат вписани като Доставчик на декларирани данни, трябва да предоставят декларации, удостоверяващи добрата им репутация - удостоверение от юридическо лице, че търговецът не е обявен в несъстоятелност, не е в производство по стабилизация или в процедура по ликвидация. Както и заявление, че членове на управителния съвет на съответния търговец не са били управители и/или членове на контролни органи на дружество - доставчик на услуги, заличен от регистъра на АПИ. Необходимо е и заявление, че членове на управителния съвет на съответния търговец не са осъждани. Декларациите, които се отнасят до членовете на управителните и контролните органи трябва да бъдат подписани от лицата, за които се отнасят.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във