Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Започва работа по промени в Закона за данък върху добавената стойност

Народното събрание ще проведе редовното си пленарно заседание от 9 часа, ако обаче в зала се регистрират 121 депутати. 

В дневния ред е законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на възмездни консултантски услуги „Подкрепа за териториална декарбонизация“ между Министерството на енергетиката и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет, 9.11.2020 г.) – точка първа за петък.

Предстои първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия (Вносител: Министерски съвет, 27.11.2020 г.) – точка втора за петък.

С първо гласуване започва работата по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Вносители: Менда Стоянова и група народни представители, 27.11.2020 г.) – точка трета за петък.

Народните представители ще обсъдят законопроект за ратифициране на Споразумението за кредитна линия между Република България като кредитор и Единния съвет за преструктуриране като кредитополучател (Вносител: Министерски съвет, 4.11.2020 г.) – точка четвърта за петък.

За петък е предвиден редовният парламентарен контрол с въпроси на депутати и отговори на осем министри.

Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи, ще отговори на пет въпроса относно:
- развитието на Българо-Северомакедонските отношения в контекста на преговорите за членство на Република Северна Македония в Европейския съюз.
- официалната позиция на Република България при стартирането на преговорите между Европейския съюз и Северна Македония.
- участието на Република България в инициативата "Три морета".
- Програма за подкрепа на организации на български общности в Република Албания, Република Сърбия, Република Косово, Украйна и Република Молдова и на граждани на Република Северна Македония, с българско самосъзнание.
- представителство в местната власт на българската диаспора в Украйна, след проведените административни реформи и местни избори.

Питането към Деница Сачева, министър на труда и социалната политика, е относно социално-икономически мерки за лицата по чл. 4, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

Десислава Ахладова, министър на правосъдието, ще отговори на въпрос относно процедури за придобиване на българско гражданство.

Четири са въпросите към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, и те касаят:
- необходимост от Стратегия за подкрепа на педагогическите кадри.
- мерките на Министерството на образованието и науката за подкрепа на учителите в условията на пандемията COVID-19.
- действията на Министерството на образованието и науката по подготовката на учебната 2020 - 2021 г., в контекста на продължаващата пандемия.
- привличане на чуждестранни студенти в българските висши училища и насърчаване на професионалната реализация в България на българските студенти, завършили в чужбина.

Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите, ще отговори на въпрос относно финансовото подпомагане по мерките от Програмата за развитие на селските райони за следващия програмен период.

Към Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството, има пет въпроса относно:
- реформа в политиката за пътните такси.
- резултатите и бъдещата политика, свързани с въведената в страната ТОЛ-система.
- Национална жилищна стратегия на Република България.
- проект за Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г.
- възможността за незабавен ремонт на републикански път ІІІ-305 - Ясен - Крушовица - Садовец - Ъглен - Дерманци - Торос - Боаза.

Към Теменужка Петкова, министър на енергетиката, има питане относно развитието на енергетиката в Република България.

Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ще отговори на въпрос относно предприетите от МТИТС, като принципал на 30% от акциите на приватизираната фирма "Български морски флот" АД, конкретни действия в периода февруари - ноември 2020 г. за защита на държавния интерес.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов – на 1 въпрос с писмен отговор от народните представители Стоян Мирчев и Явор Божанков;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Свиленски.

Поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговорите на:
- 1 питане от народния представител Крум Зарков към министъра на правосъдието Десислава Ахладова;
- 1 въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов към министъра на вътрешните работи Христо Терзийски;
- 1 въпрос от народния представител Джевдет Чакъров към министъра на околната среда и водите Емил Димитров.

Facebook logo
Бъдете с нас и във