Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Започва програмата на Столичната община "Социални иновации" за 2020 година

За втора поредна година започва програмата на Столичната община "Социални иновации". До 5 февруари 2020 г. граждански организации със седалище на територията на общината могат да кандидатстват с проектни предложения в програмата.

Целта е подобряването на качеството на живот, социалното включване на уязвимите групи, като се стимулира прилагането на краткосрочни проекти за социални иновации с активното участие на гражданското общество.

Програмата предоставя безвъзмездно финансиране от общинския бюджет на проекти за социални иновации до 5000 лева. Идеите следва да се реализират в рамките на 8 месеца, в периода 16 март - 16 ноември 2020 г. Годишният бюджет на програмата за 2020 г. е 100 000 лева.

За проекти за социални иновации се приемат дейности, насочени към създаването, прилагането или реализирането на нови за Столична община идеи или процеси, които адресират потребности на уязвими групи и са значими за социалната политика на общината. За нови идеи се приемат практики и модели, които се прилагат за първи път на територията на общината.

Facebook logo
Бъдете с нас и във