Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Започва предпроектното проучване на водоснабдителната система "Дунав"

Започва работата по предпроектното проучване на водоснабдителната система "Дунав" , ръководено от областния управител на Търговище. Той се е запознал с характеристиките на водоснабдителната система " в Русе.

Митко Стайков, в качеството си на ръководител на процедурата за предпроектно проучване за доизграждане на системата, се е срещнал вчера с директора на "ВиК" - Разград Стоян Иванов и ръководителя на водоснабдителна система "Дунав" - ПС "Бабово" - Стоил Ясенов. Стайков е огледал част от прилежащите кладенци тип Раней, помпените станции и съоръженията. ВС "Дунав" осъществява водовземане от шест шахтови кладенци, разположени по терасата река Дунав. Има изградени 11 помпени станции и 134 км преносни водопроводи, част от които са в експлоатация.

По проект системата е била предвидена да подава вода за градовете Разград, Исперих, Кубрат, Попово, Лозница, Търговище, Шумен, Нови пазар и прилежащите им населени места. Сега свързани с мрежата за водоподаване на ВС "Дунав" са Разград и селата Дряновец, Благоево и Маково.
ВС "Дунав" е сигурен водоизточник с постоянен и непроменен капацитет, като може да захранва всички населени места, предвидени в проекта. Предстои да се направят задълбочени технико-икономически проучвания, в които да се покаже състоянието на съществуващите водопроводи и съоръжения, както и да се очертаят нужните строително-монтажни работи за рехабилитацията им. Необходим е и анализ на средствата, нужни за доизграждане на системата, посочват от областната управа в Търговище.

Facebook logo
Бъдете с нас и във