Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Започва плановият годишен ремонт на шести блок на АЕЦ „Козлодуй”

На 22 септември започна плановият годишен ремонт на шести блок на АЕЦ „Козлодуй”, съобщиха от дружеството.

В рамките на престоя ще бъдат изпълнени планираните ремонтни дейности, профилактика на оборудването и на системите на блока. Реакторът ще бъде презареден със свежо ядрено гориво за следващата, 26-а поред, горивна кампания. Ще продължи осъществяването на дейности и модификации, свързани с дългосрочната експлоатация на блока.

Плановият годишен ремонт ще се проведе при строго спазване на превантивните мерки, насочени към ограничаване на риска от заразяване с Covid-19. Допускането до работните места се извършва след контрол на телесната температура, по време на работа задължително се използват лични защитни средства, работните и санитарните помещения редовно се дезинфекцират и постоянно се поддържа висока хигиена. Направени са промени в организацията на работното време на сменния персонал, целящи ограничаване на контактите и поддържане на социална дистанция.

В ремонтната кампания като подизпълнители ще вземат участие и външни организации. Техните служители, които не са с постоянно работно място на площадката, ще бъдат допускани в централата след представяне на отрицателен PCR-тест, направен до 72 часа преди започване на дейността.

Целта е опазване на здравето на работещите, осигуряване на безопасната експлоатация на ядрените мощности и гарантиране на надеждни и стабилни енергийни доставки в предстоящия есенно-зимен период.

Предвижда се плановият годишен ремонт на шести блок да продължи до края на октомври.

Пети блок на АЕЦ „Козлодуй” работи с пълно натоварване на мощността.

 

Екологично чисто производство на електроенергия

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД единствената атомна централа в България и е най-големият производител на електрическа енергия в страната, като обезпечава повече от една трета от националното годишно електропроизводство.

Към момента „АЕЦ Козлодуй” ЕАД експлоатира два ядрени енергийни блока – 5 и 6 блок с реактори тип ВВЕР-1000, и две хранилища за съхранение на отработено ядрено гориво (ОЯГ) – хранилище за ОЯГ с технология за съхранение под вода и хранилище за сухо съхранение на ОЯГ.

АЕЦ „Козлодуй”, чието мото е „Енергия за чиста природа”, има значима роля в борбата с климатичните изменения и реален принос за постигане на екологичните цели за декарбонизация. Производството на електрическа енергия от АЕЦ практически не генерира парникови газове и има съществен екологичен принос за опазването на околната среда. От въвеждането в експлоатация на 1 блок на АЕЦ „Козлодуй” до края на 2019 г., атомната електроцентрала е произвела 634 064 453 MWh електроенергия. Това е предотвратило освобождаването на около 753 822 хиляди тона емисии на CO2 в околната среда.

Само за миналата година електропроизводството на АЕЦ „Козлодуй” е спестило на населението и околната среда вредното въздействие на над 19.5 млн. тона въглероден диоксид (CO2), 64 хил. тона серен диоксид (SO2), 14 хил. тона азотни оксиди (NOх) и 1.7 хил. тона прах, съдържащ естествена радиоактивност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във