Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Започва отчуждаване на имоти във връзка с модернизацията на участък от път 1-1 (Е79) "Видин - Ботевград"

С решение на правителството се отчуждават имоти - частна собственост, за държавна нужда, във връзка с модернизацията на участък с дължина 30.275 км от път 1-1 (Е79) "Видин - Ботевград" на територията на общините Видин и Грамада в област Видин.

Имотите, които подлежат на отчуждаване, са определени съгласно одобрения подробен устройствен план - парцеларен план за трасето. Те се намират в землищата на град Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне, с. Синаговци, с. Жеглица и с. Ивановци, община Видин, и в землищата на с. Срацимирово и град Грамада, община Грамада.

Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция "Пътна инфраструктура".

Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Припомняме, че преди два дни от Община Видин съобщиха, че е направила всичко възможно процедурите по предаването на общинските земи по трасето на пътя Видин-Ботевград на Агенция "Пътна инфраструктура" да се извършат в рамките на две месеца. А премиерът Бойко Борисов, който тогава направи инспекция на строителството на отсечката Мездра-Ботевград на път Е-79, обяви, че до две седмици, след заседание на Министерски съвет, ще бъдат отпуснати и парите за обезщетението на собствениците на всички частни имоти покрай магистралата.

Решението вече е факт. Очакват се парите за обезщетения.

Кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков се надява до края на юни да започне строителството в отсечката Видин-Ружинци и до две години целият проект да приключи.

Плановете са трасето Е-79 да бъде разширено с две нови платна, за да стане скоростен път. В участъка вече са започнали подготвителните дейности. Изградени са временните обходи. Бъдещото трасе ще е двойно по-широко от сегашното, което е с по една лента за движение в двете посоки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във