Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Започва обсъждане на изменение и допълнение на Закона за личната помощ

Народното събрание ще има редовно пленарно заседание от 9 часа, като условието е да се събере необходимият кворум от 121 депутати.

Предстои първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за личната помощ (Вносител: Министерски съвет, 10.11.2020 г.). 

За първо гласуване в зала влиза законопроект за изменение на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (Вносители: Ивелина Василева и група народни представители, 23.10.2020 г.).

В дневния ред е и първо гласуване на законопроект за изменение на Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (Вносител: Министерски съвет, 15.10.2020 г.).

Предвиден е и парламентарен контрол в петък след приключване на законодателната част от заседанието. В него ще участват единайсет министри. 

Първи ще отговаря Кирил Ананиев, министър на финансите, който ще отговори на въпрос относно поетапно внедряване на Интегрирана финансово-информационна система за общините /ИФИСО/.

 

Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството, ще отговори на питания относно:

- решение на Народното събрание от 13.12.2019 г. във връзка с разискванията по питане към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова относно политиката на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за предотвратяване на опасността от воден режим в някои населени места и необходимостта от инвестиции в инфраструктурата във ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата, предлагана на потребителите, и финасовите инструменти, предвидени за това (обн. ДВ. Бр. 100 от 2019 г.).
- свлачището в м. "Пещерата" на път ІІ-53 до с. Бяла, община Сливен.
- инвестициите в пътната инфраструктура в област Враца.
- крайно тежкото аварийно състояние на републикански път III-559 Полски градец - Тополовград - Устрем, в участъците от км 14+822 до км 22+602 (разклон с. Орлов дол - гр. Тополовград) и от км 35+160 до км 39+450 (от разклон Манастир "Света Троица" до разклон с. Устрем).

Деница Сачева, министър на труда и социалната политика, ще отговори на въпрос относно месечната целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка.

Към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, има питане относно ефективността на мерките и действията за осигуряване на качествена храна в училищата.

Костадин Ангелов, министър на здравеопазването, ще отговори на въпроси относно:
- Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Сливен.
- две национални програми - за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции и за превенция и контрол на туберкулозата в Република България.

- преминаването на онлайн обучение на част от училищата.
- информация за здравното състояние и смъртността в град Стара Загора и общината за периода от януари 2018 г. до момента.

Емил Димитров, министър на околната среда и водите, ще отговори на питане относно:
- атмосферния въздух в община Стара Загора.

Към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите, има въпроси относно:
- проекта за изграждане и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Сборище, общ. Твърдица.
- извършена сеч в района на Котел на 2000 кубически метра от вековна букова гора.
- регистрация на тютюнопроизводители.

Към Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, има въпрос относно проекти на Национална компания "Железопътна инфраструктура".

Въпросът към Лъчезар Борисов, министър на икономиката, е относно антикризисната програма, свързана с отпускане на безлихвени заеми на физически лица и самоосигуряващи се.

Теменужка Петкова, министър на енергетиката, ще отговори на питане  относно развитието на енергетиката в Република България.

Към Красен Кралев, министър на младежта и спорта, има въпрос относно политиката на правителството, респективно Министерството на младежта и спорта за изграждане на спортна инфраструктура - стадиони и игрища, в населени места с традиции във футбола по оперативните програми на ЕС за новия програмен период 2021-2027 година.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят Томислав Дончев – на 1 питане от народните представители Димитър Данчев и Иван Валентинов Иванов;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Стоилов;
- министърът на здравеопазването Костадин Ангелов – на 4 въпроса от народните представители Георги Йорданов и Илиян Тимчев; Манол Генов; Веска Ненчева и Георги Йорданов; и Красимир Янков, Николай Иванов, Лало Кирилов, Валери Жаблянов, Димитър Стоянов, Георги Андреев и Чавдар Велинов.
Поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговорите на:
- 1 питане от народния представител Павел Шопов към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова;
- 1 питане от народните представители Георги Свиленски, Манол Генов и Димитър Данчев към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова;
- 1 въпрос от народния представител Жельо Бойчев към министъра на икономиката Лъчезар Борисов;
- 1 въпрос от народния представител Румен Гечев към министъра на икономиката Лъчезар Борисов;
- 1 въпрос от народния представител Георги Гьоков към министъра на околната среда и водите Емил Димитров;
- 1 въпрос от народния представител Теодора Халачева към министъра на културата Боил Банов.

Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участват заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма Марияна Николова и заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във