Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Започва модернизацията на жп участъци Пловдив-Крумово и Пловдив-Скутаре

Заместник-министърът на транспорта и съобщенията Божидар Костадинов по време на първата копка на проект за развитие на железопътен възел Пловдив.

С първа копка на "Гара Тракия" в Пловдив беше дадено началото на строителните дейности по договора за модернизация на жп участъци Пловдив-Крумово и Пловдив-Скутаре, част от проект „Развитие на железопътен възел Пловдив”. На официалната церемония присъстваха заместник министърът на транспорта и съобщенията Божидар Костадинов, генералният директор на НКЖИ инж. Златин Крумов, областният управител на Пловдив Йордан Иванов, заместник областният управител на Пловдив Николай Василев и кметът на район Тракия Костадин Димитров. 

Железопътен възел Пловдив е една от най-важните железопътни връзки в България, който е пресечна точка на част от трасевропейските и основни национални транспортни оси. Цялостното реализиране на обекта ще допринесе за модернизацията на съществуващата инфраструктура съгласно стандартите на ЕС и европейските транспортни политики, увеличаване капацитета на железопътната линия за осигуряване на възможностите за поемане на прогнозирания трафик, включително увеличаване скоростта на движение на влаковете, удовлетворение на европейските изисквания и подобряване на безопасността на железопътната инфраструктура.

С модернизацията на инфраструктура и нов подвижен състав ще изградим България на релси. Това е нашата цел, която бихме искали да развием и постигнем, а именно обществото да се възползва от модерен, бърз и комфортен железопътен транспорт“, заяви заместник-министърът на транспорта и съобщенията Божидар Костадинов. Железопътен възел Пловдив е изключително важен. „През него преминават всички линии по различните транспортни коридори, а именно свързаността между Азия и Европа, както и от Гърция към Северна Европа“, посочва Костадинов.

Обхватът на договора за модернизация на железопътните участъци Пловдив-Крумово и Пловдив-Скутаре включва дейности по проектиране и строително - монтажни работи. Ще бъдат обновени и жп гарите Пловдив разпределителна, Крумово, Скутаре, както и разделен пост Тракия. Предвижда се инсталиране на нови системи за сигнализация и телекомуникация. Изграждането на два нови пътни надлеза и два съоръжения за пешеходно преминаване на две нива, отговарящи на изискванията за лица с намалена подвижност,. Предвидено е и изграждането на шумозащитни съоръжения в урбанизираните територии, предпазни огради по цялото протежение на жп линията, както и нови водоотводни съоръжения, дренажи и отводнителни системи.

Проектът ще осигури пряка връзка между двата най-големи района на Пловдив - „Централен“ и „Южен“. Паралелно с това, обектът е част от по-мащабния проект за изграждане на железопътна магистрала от София до Бургас. Дейностите включват рехабилитация и модернизация на железопътната инфраструктура в участъците жп гара Пловдив - Пловдив разпределителна - Крумово и Пловдив разпределителна - Скутаре, реализация на пътен пробив под жп гара Пловдив, развитие на коловозите на жп гарите, попадащи в обхвата на жп ареала и премахване на съществуващи прелези и замяната им с надлези.

Стойността на договора е 132 520 700 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение - до 35 месеца. Изпълнител на договора е Обединение „Геострой Лантания“, включващо фирмите „Геострой“ АД и „Лантания“ АД.

Обект „Модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в железопътни участъци Пловдив-Крумово и Пловдив–Скутаре, включително в гарите Пловдив разпределителна, Крумово, Скутаре и разделен пост Тракия“ е част от проект „Развитие на железопътен възел Пловдив“ и се съфинансира със средства по Механизма за свързване на Европа (МСЕ).

Facebook logo
Бъдете с нас и във