Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Започна възстановяването на търговията на дребно

Започна възстановяването в търговията на дребно и промишленото производство през януари, докато забавянето в строителството продължава. Предварителните сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ) показват, че при оборота в търговията на дребно и на промишленото производство е отчетен месечен ръст и годишен спад, докато в строителството и на месечна, и на годишна база данните показват понижение.

Според данните на НСИ, през януари оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 1.8% спрямо предходния месец. Оборотът е с 3.9% под равнището на същия месец на предходната година.

Месечни изменения при търговията на дребно

През януари се наблюдава нарастване на оборота при всички основни групи: търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (със 7.1%), търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 3.6%) и търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 1.0%).

По-съществен ръст на оборота в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е регистриран при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 37.0%, търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 5.8%, и търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 3.8%. Значителен спад е отчетен при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 15.4%.

Годишни изменения в търговията на дребно

За първия месец на годината в сравнение със същия месец на 2020 г. се наблюдава спад на оборота при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 21.8%) и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговия с автомобилни горива и смазочни материали (с 1.9%), докато при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия е отчетено увеличение (с 2.2%).

Значително намаление на оборота в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е регистрирано при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 27.3%, и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 8.7%. Съществен ръст се наблюдава при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 23.5%.

Промишленото производства нараства на месечна база и спада на годишна

По предварителни данни през януари 2021 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 0.8% в сравнение с декември 2020 година. На годишна база, обаче, е регистриран спад от 3.4% спрямо януари 2020 година.

Месечни изменения на промишленото производство

През януари 2021 г. повишение спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост - с 2.1%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.2%, а понижение - в добивната промишленост - с 13.1%. По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 19.6%, производството на превозни средства, без автомобили - с 18.5%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 13.4%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 10.4%. Съществено намаление е регистрирано при: производството на тютюневи изделия - с 20.3%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 12.4%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 3.7%.

Годишни изменения на промишленото производство

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост - със 17.8%, при преработващата промишленост – с 2.7%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.4%. По-значително намаление в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството, некласифицирано другаде - с 46.1%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 28.5%, обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 27.5%, производството на напитки - с 26.5%, производството на тютюневи изделия - с 24.8%. Най-голямо увеличение е отчетено при: производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти – с 34.0%, производството на електрически съоръжения - с 18.1%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 13.4%, производството на мебели - с 8.3%.

Строителството се свива и на месечна, и на годишна база

По предварителни данни през януари 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.3% под равнището от предходния месец. Календарно изгладените данни показват намаление от 6.4% на строителната продукция през януари 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 година.

Месечни изменения в строителството

През януари 2021 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство намалява с 1.8%, а от гражданското/инженерното строителство - с 0.7%.

Годишни изменения в строителството

На годишна база понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през януари 2021 г. се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където намалението е с 11.0%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано повишение от 0.5%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във