Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗАПОЧНА РАЗПИТЪТ НА СВИДЕТЕЛИТЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ХИПОДРУМА

Състав на Софийския градски съд най-после даде ход (във вторник 25 юни) на дело N21-26 за скандалната приватизация на Национален хиподрум АД от фирма, близка до петричката Бизнес банка. Бяха разсеяни опасенията, че състоятелните баща и син Китови могат още веднъж да минират и отложат гледането на процеса срещу тях. Той започна с фалстарт на 21 март, тъй като служебният адвокат на печалноизвестния собственик на банката Иван Китов не се яви. Китов пък предвидливо напусна страната още преди три години и беше обявен за издирване от Интерпол на 18 май 1999 година. В началото на тази седмица магистратите започнаха да изслушват свидетелите - общо 17 на брой. Разпитът им ще продължи и на 30 октомври. Юристи предполагат, че преди съдът да се произнесе дали е извършена документна измама в особено големи размери, ще има още едно заседание, на което вещите лица ще представят пред магистратите резултатите от извършените от тях експертизи. Ходовете на ТемидаВ началото на 1999 г. Специализираната следствена служба внася в прокуратурата обвинителното заключение срещу Велин Иванов Китов и Иван Велинов Китов и негови служители от Бизнес банка по обвинение за измама в особено големи размери и с мнение за съд. Според заключението баща и син Китови са причинили имотна вреда на Национален хиподрум АД - гр. Банкя, в размер на 89.840 млн. неденоминирани лева. Те са обвинени, че са съставили и използвали официален документ с невярно съдържание. А с него се удостоверява, че ЕТ Мултимекс инвест - Велин Китов е депозирал в Бизнес банка сумата от 89.840 млн. лв., представляваща 50% от уставния капитал на Национален хиподрум АД. Баща и син Китови са обвинени и за това, че с документна измама в особено голям размер са придобили възможност без правно основание да получат чуждо имущество с намерение да го присвоят (чл. 212, ал. 1 във връзка с ал. 4 и във връзка с чл. 20, ал. 1 и 2 от Наказателния кодекс).На 14 май 1998 г. бившият главен прокурор Иван Татарчев подписва постановление за арест на бившия шеф на Бизнес банка Иван Китов. На Иван Китов е определена мярка за неотклонение - задържане под стража, и му е наложена парична гаранция в размер на 150 млн. неденоминирани лева. За Велин Китов наложената мярка е парична гаранция в размер 30 млн. неденоминирани лева. Баща и син са посочени като съучастници по следствено дело N95-98, образувано през 1998 година. Началото на скандалното присвояване на хиподрума е поставено на 28 юни 1994 г., когато колегиум на Министерството на земеделието гласува създаването на смесено търговско дружество Национален хиподрум АД. Акционери в него с равно дялово участие са Централен хиподрум - София (по това време собственост на Националната служба за селекция и репродукция в животновъдството) и ЕТ Мултимекс инвест - Велин Китов. Решението е потвърдено със заповед N179 от 28.07.1994 г. от тогавашния министър на земеделието Георги Танев. Активите на хиподрума, които влизат като апорт в капитала на дружеството, са оценени на 89 840 000 (неденоминирани) лева. Толкова е и размерът на паричната вноска, която съдружникът Велин Китов трябва да направи, за да се регистрира акционерното дружество. Всеки акционер притежава 8984 поименни акции с номинална стойност 10 000 (неденоминирани) лева. Те избират и шестчленен управителен съвет, в който влизат: Власаки Кръстев, Атанас Лазаров, Цоню Тодоров, Велин Китов, Мадлен Георгиева (секретарката на Иван Китов) и Добрин Пинджуров. Съветът на директорите пък единодушно избира Велин Китов за свой председател. На него е възложено управлението и представителството на Национален хиподрум АД. В учредителния протокол N1 е записано, че внасянето на паричната вноска ще стане в срок от четири работни дни, но не по-късно от датата на подаването на документите за регистрация в съда. По тази причина на 2 август същата година председателят на управителния съвет на Бизнес банка Иван Китов издава удостоверение, с което потвърждава, че по сметка N035 181 575 001 7 е депозирана сумата от 89 840 000 стари лв., представляваща половината от уставния капитал на дружеството. Позовавайки се на заявление от Велин Китов и на цитираното в него банково удостоверение, Софийският градски съд с решение от 10 август 1994 г. регистрира акционерно дружество Национален хиподрум АД. Година по-късно - на 1 август 1996 г., съветът на директорите, доминиран от хората на Велинов, решава да увеличи капитала на дружеството със 100 млн. лв., разпределени в 27 968 обикновени поименни акции. По това време министър на земеделието е Кръстю Трендафилов. Той разрешава операцията и от името на министерството сговорчиво отказва да купи ценни книги от новата емисия. Така Мултимекс се оказва собственик на 67.78% от Национален хиподрум АД, и то без да е платил нито един реален лев за това. Разплитането на далавератастава две години след това, когато по нареждане на тогавашния финансов министър Муравей Радев Столичното управление Държавен финансов контрол прави ревизия на хиподрума. Тя приключва на 10 март 1998 година. Едва тогава лъсва истината, че в счетоводната документация на дружеството липсва платежен документ, който да доказва, че сумата от 89 840 000 лв. е била реално внесена. Ревизорите правят запитване и до синдиците на Бизнес банка Иван Панчев и Мартин Христозов, които потвърждават техните опасения, че набирателна сметка N035 181 575 001 7 въобще не съществува в архивите на банката. От проверката на ДФК става ясно, че от август 1994 до март 1997 г. по сметката на Национален хиподрум АД са постъпили около 13 034 277 лв. с вносни бележки от името на финансова къща ИАЛ ЕООД - гр. Бургас, собственост на Иван Левурдашки. Тези пари постъпват в банката в съответствие с договор от 15 август 1994 г. за управление на средства на Национален хиподрум АД в размер 89.8 млн. лева. Ако средствата в разплащателната сметка на АД-то действително са били в размер на 89 840 000 лв., лихвите по тях, начислени от банката, би трябвало да бъдат в размер на 311 423 171 000 лева (неденоминирани), твърдят в заключението си ревизорите. И добавят, че непостъпилите по разплащателната сметка на Национален хиподрум АД суми от лихви в размер на 298 388 894 000 лв. представляват пропуснати ползи за дружеството, отговорност за което носи акционерът ЕТ Мултимекс инвест - Велин Китов, който е и председател на съвета на директорите.Развръзкатана заплетения казус се очаква към края на годината, ако дотогава процесът срещу Китови приключи. Поне такива са очакванията на адвоката на Национален хиподрум АД Пресиян Янев. Той се кълне, че независимо от изхода на мегаделото, ще предприеме процедура по обезсилване на акциите на нередовния акционер - Мултимекс инвест, и ще изиска издаването на нови вместо тях. Янев е категоричен, че сегашният мажоритарен собственик - кипърската офшорка Б.Ф.И. лимитид, представлявана от Олег Гурбалов, не може да има каквито и да било претенции към Национален хиподрум АД, а по-скоро би трябвало да ги насочи към Отто Рунге ЕООД, от която фирма ги е придобил. Ако действително е платил за дела от 67.78%, единственият изход за представителя на кипърската фирма Олег Гурбалов е да си търси парите по общия исков ред, смята юристът. Всъщност какъв ще бъде следващият ход на офшорката засега остава пълна загадка. От ноември 1998 г., когато е придобит пакетът, до днес нейни представители не са заявили претенциите си като държател на акциите нито пред Министерството на земеделието и горите, нито пред Национален хиподрум АД, допълва адвокат Янев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във