Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Започна изграждането на електропровод свързващ Бургас и Варна

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД стартира изграждането на нов 86-километров електропровод между подстанциите "Варна" и "Бургас" (Добруджа-Бургас).

Зам.-министърът на енергетиката Красимир Първанов обяви, че с изграждането на електропровода Добруджа-Бургас ще се подобри сигурността на електропреносната система на Югоизточна Европа. Наред с това ще се гарантира сигурността на междусистемните обмени на електроенергия между България и Румъния, каза още той. "Реализацията на проекта е в изпълнение на заложените по време на първото българско председателство на Съвета на ЕС приоритет за енергийна свързаност в региона", допълни Първанов. "С началото на изграждането на електропровода Добруджа-Бургас ЕСО навлиза в решителната фаза на работа по петте проекта от общ европейски интерес. За тях дружеството ще получи 60 млн. евро по Механизма за свързване на Европа", каза изпълнителният директор на ЕСО г-н Ангелин Цачев.

За осъществяване на инвестицията е привлечено финансиране от европейския "Механизъм за свързване на Европа" в размер на 30 млн. евро за изграждане на новия вътрешен електропровод 400 kV между Добруджа и Бургас. Съоръжението между Добруджа и Бургас е част от група проекти от общ интерес "Увеличаване на преносната способност между България и Румъния", необходима за реализацията на приоритетния европейски коридор Север–Юг. Групата проекти се осъществява съвместно от българския и румънския системен оператор и включва освен новия електропровод високо напрежение на българска територия, и три вътрешни линии на румънска територия.

Реализацията на проектите ще реши основните инфраструктурни нужди за повишаване преносната способност на електроенергийната мрежа, ще доведе до подобряване сигурността на доставките в региона, както и до ускоряване на пазарното интегриране.

Facebook logo
Бъдете с нас и във