Банкеръ Daily

"Автомагистрали":

Заплатите на ръководството са плаващи и обвързани с резултатите

Държавната компания „Автомагистрали“ разпространи съобщение относно формирането на заплатите на ръководството й във връзка с медийни публикации относно формирането на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. От него става ясно, че заплатите им са плаващи и се базират на финансовите показатели на фирмата.

Също така те могат да бъдат променяни на всеки 3 месеца. От което следва, че заплатите на членовете на Съвета на директорите могат както да бъдат увеличавани, така и намалявани.

От „Автомагистрали“ отбелязват, че това е изискване на Раздел V от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия. Според нормативната уредба формирането на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на такива компании е функция от постигнатите финансови резултати в дружеството въз основа на нормативно определената отчетност. Така това може да доведе както до положителни, така и до отрицателни критерии за определяне на възнагражденията. При намалени финансови резултати се намаля и съответното заплащане. 

„Държим да отбележим, че възнагражденията на директорите на „Автомагистрали“ винаги са определяни и изплащани в съответствие с действащата нормативна уредба. Дружеството е обект на множество проверки от различни контролни органи и не може да си позволи нарушения в тази връзка”, се посочва в позицията на държавната компания.

От дружеството отбелязват още, че при последната промяна в състава и функциите на членовете на Съвета на директорите за изпълнителен директор е избран инж. Иван Станчев, който замени на поста инж. Валентин Вълков. Заедно с тази промяна е направено изменение от принципала – министъра на регионалното развитие и благоустройството, на Устава на „Автомагистрали“ ЕАД, считано от датата на вписване на промените в Търговския регистър. По силата на това обстоятелство председателят на съвета на директорите е овластен с представителни функции да представлява дружеството заедно и поотделно с изпълнителния директор. Овластените да представляват дружеството лица, освен възнаграждението им като членове на Съвета на директорите, получават и възнаграждение за упражняваната от тях представителната власт. Но от момента на назначаването си до днешна дата членовете на СД на дружеството не са ползвали полагащите им си представителни финансови средства за подпомагане на тяхната дейност.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във