Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Заплатите на чиновниците са скочили с над 18%

Средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства с 13.1%, а в частния - с 8.1%.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2020 г. е била 1 442 лв., за ноември - 1 402 лв. и за декември - 1 468 лева, отчита Националният статистически институт.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата e 1 437 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2020 г. с 4.7%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са образование - с 13.7%, здравеопазване и социални дейности - с 11.6%, и финанси и застраховане - с 6.8%. Най-значително намаление на заплатите е регистрирано в икономическата дейност хотелиерство - с 11.6%.

За последното тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата е нараснала  с 9.4%,  като най-голямо e увеличението в търговията с недвижими имоти - с 22.4%, и здравеопазването и държавната администрация - по 18.5%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2020 г. са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ - 3 346 лева;„Финансови и застрахователни дейности“ - 2 250 лева; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 2 196 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 787 лева; „Други дейности“ - 948 лева; „Селско, горско и рибно стопанство“ - 986 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства с 13.1%, а в частния - с 8.1%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във