Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Западният обходен път и мостът над Марица са ключови за община Пазарджик

Всички ремонтни работи, изпълнени през миналата година на територията на област Пазарджик по републиканската пътна мрежа, са финансирани от националния бюджет. Инвестирани са 126 715 050 лв. за ремонт на участъци първи, втори и трети клас и още 4 789 175 лв. за текущо и зимно поддържане на републиканската мрежа в областта. Чрез програмата за текущ ремонт и поддържане през 2020 г. са изпълнени превантивни ремонти на седем участъка с обща дължина 102.642 км, съобщи министър Петя Аврамова в отговор на писмен въпрос от народен представител за инвестиции в пътната инфраструктура в областта.

В програмата на Агенция „Пътна инфраструктура“ през 2020 г. и 2021 г. е включен важен за областта проект – изграждане на Западен обходен път на град Пазарджик, с който ще се изведе автомобилният трафик извън града, ще се повиши безопасността на движение и ще се намалят вредните емисии и шума. Пътната агенция обяви вече открита процедура за инженеринг на обекта. Срокът за подаване на офертите е до 11 март, а прогнозната стойност за обекта е 67 350 000 лева. Проектът ще се изпълнява със средства от републиканския бюджет чрез програмата „Ново строителство“.

След осигуряване на необходимия финансов ресурс ще бъдат предприети действия по възлагане изпълнението на строително-ремонтните дейности, се казва в друг отговор на министър Аврамова на въпрос за състоянието на моста над река Марица край град Пазарджик, част от републикански път ІІ-37.

За обекта фирмата изпълнител по договора за текущ ремонт и поддържане е представила в ОПУ – Пазарджик технологичен проект за обекта. Той е съгласуван с Института по пътища и мостове и община Пазарджик. За част „Постоянна организация на движението“ е представено и становище от ОД на МВР – Пазарджик, сектор „Пътна полиция“.

Проектът включва ремонт на конструкцията на съоръжението и привеждането ѝ към изискванията за устойчивост при земетръс. Габаритът и товароносимостта на моста не се променят.

За изпълнение на предвидените в проекта ремонтни дейности по договора за текущ ремонт и поддържане е необходимо да бъдат съгласувани и одобрени 42 различни анализи на единични цени за дейности, които не са включени в действащия договор, след което ще бъде изработено допълнително задание за обекта, посочва министър Аврамова.

 

Па̀зарджик 

е административен център на едноименната община и област. Намира се на 37 км западно от Пловдив и на 112 км югоизточно от София. Градът лежи на двата бряга на река Марица в западната част на Горнотракийската низина и е вторият най-важен културен и административен център в Южна Централна България. Населението на града е 68 194 жители.

Пазарджик е един от малкото градове в България, който е с изцяло равнинен релеф без никакви повишения в надморската височина, която е със стойност 205 м за цялата територия на населеното място, като съвсем леки понижения тя бележи около коритото на река Марица в южния край на града.

Facebook logo
Бъдете с нас и във