Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Занижено е търсенето на вино както за вътрешен, така и за външните пазари

На пазара се отразява конкуренцията във винарския бранш, както и промените в законодателството, свързани с извършване на допълнителни разходи. Затруднено е налагането на пазара на нови асортименти, тъй като е свързано с разходи за проучване, маркетинг и реклама.

През второто тримесечие във “Винзавод” АД - Асеновград са произведени 71 хил. бутилки готова продукция при общо 77 хил. бутилки за същия период на миналата година. Основните дейности, извършвани в предприятието през този период са свързани с обработка, стабилизиране, бутилиране и реализация на вина бутилирани за износ и вътрешен пазар, както и грижи по съхранение на наличните вина и спиртни напитки, обработка на собствени лозови масиви, намиращи се в с. Православен, община Първомай. 

През месеците април-май-юни са изнесени 12 хил. бутилки вина партиди за САЩ, Испания и Германия на обща стойност 73 хил. лева, съобщават от дружеството. За сравняемия период на миналата година за чужбина са заминали 265 хил. бутилки на обща стойност 91 хил. лева. Водят се преговори за износ на дестилати, които предстои да бъдат финализирани и да бъдат осъществени реални продажби.

За вътрешния пазар фирмата има сключен дистрибуторски договор с “Вини – АС” АД - Асеновград

От реализираната продукция за износ и вътрешен пазар са получени приходи на обща стойност 464 хил. лв., което обаче е с 369 хил. лв. по-малко в сравнение с паричните постъпления през същия период на 2019 година. През първо тримесечие на годината обикновено се извършва договаряне на условията за продажби на вътрешен пазар с големите търговски вериги от страна на основния дистрибутор на дружеството. Според мениджърите на дружеството с финализиране на посочените договорни отношения ще бъдат реализирани добри продажби през оставащите тримесечия на годината. Наблюдава се тенденция на нарастване на интереса на клиентите по отношение на вината от сортовете Каберне фран, Мерло и Сира и най-вече на купажни вина, произведени на основата на Мавруд, Рубин, Мерло и други. Основен асортимент за производство и продажби и един вид “запазена марка” за дружеството обаче остава виното Мавруд, както от стари реколти и енотечни видове, така и от младите вина.

Винзаводът приключва второто тримесечие с отрицателен финансов резултат. Загубата след облагане с данъци обаче намалява - тя е в размер на 375 хил. лв. при загуба от 446 хил. лв. преди година. 

През периода се запазва нивото на производство и продажби на готова продукция в сравнение със същия период на миналата година. Намалението на нетните приходи от продажби е с 9% през сравняваните периоди, а намалението на общата сума на разходите за дейността e с 11 на сто. По всички елементи в разходната част на отчета за дейността има намаление на разходите, отбелязват мениджърите на фирмата.

През второ тримесечие в предприятието са работили 70 човека (спрямо 80 души година по-рано), на които са начислени средства за работна заплата от 412 хил. лв. и осигуровки за 73 хил. лева. 

Полугодие

През първото полугодие най-натоварен откъм производствена дейност на дружеството – бутилиране на вина и спиртни напитки, е бил февруари - с 40%, тъй като има занижено търсене на продукция както за вътрешен, така и за външните пазари. През отчетния период няма въведени нови продукти и асортименти в производство. 

Прогнози

Мениджърите на дружеството се надява да бъдат изпълнени направените прогнози за производство и реализация през 2020 година. Предварителните разчети предвиждат тенденция на завишаване на нивата от 2019 година, очакван нетен размер на приходи от продажби за деветмесечието - 1.40 млн. лв., и финансов резултат след облагане с данъци – загуба от 450 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във