Банкеръ Weekly

на инат

Замръзнали очаквания

Приватизационната програма на кабинета за поредна година остана неизпълнена. Отново се видя, че желанията и сметките на чиновниците често се разминават с пазарната среда и с интереса на инвеститорите.


Списъкът с по-значимите обекти, които се очакваше да бъдат продадени през 2012 г., включваше 12 дружества и един имот - частна държавна собственост. Управляващите се надяваха да вкарат в хазната от тези сделки 118.75 млн. лева. Проучване на в. БАНКЕРЪ обаче установи (виж таблицата), че е раздържавена една голяма компания - ТехноекспортстройЕАД, и са продадени пет миноритарни пакета с акции. Всичко това обаче се случи през втората половина на 2012-а. В крайна сметка от списъка на дружествата с над 50% държавно участие останаха още пет, които държавата не успя да подготви или пък те не съблазниха купувачи.


Вярно е, че с платените от инвеститорите 211.644 млн. лв. планът този път е преизпълнен, но двата водещи проекта, върху които Агенцията за приватизация беше съсредоточила усилията си през 2012 г., си останаха държавни.


Забавените сделки

nbsp;


Продажбата на БДЖ - Товарни превози беше спряна (през юли) поради липсата на сериозен инвеститорски интерес и заради невъзможността да се реализира конкурентна процедура за дружеството. Четири месеца по-късно - вече при занижени критерии за избор на купувач агенцията се опита да разшири кръга на кандидатите да придобият 2 325 087 дяла, представляващи 100% от капитала на компанията. Документи до момента са купили седем инвеститори. Сред тях са най-големият частен жп оператор у нас - Българска железопътна компания АД - София, който е дъщерно дружество на румънската компания Груп Феровиар Ромън. С такъв комплект се е снабдила и агенцията за недвижими имоти Юриста груп ЕООД от София, както и адвокатското дружество Георгиева, Тодоров и Ко, адвокат Валентин Ценов Иванов, адвокатско дружество Григоров и съдружници и адвокат Тодор Иванов Ангелов. Още един инвеститор е изпратил искане до Агенцията за приватизация, но за удължаване на срока за подаване на документи за допустимост.


Сега конкурсни документи, които не съдържат информационния меморандум, вече могат да се купуват до 7 януари. Това е изместило във времето и останалите срокове. Документите за съответствие ще се приемат до 28 януари, а срокът за закупуване на информационен меморандум и за издаване на сертификат за регистрация вече е 18 февруари. Такъв документ ще получат само тези, които отговарят на определени предварителни квалификационни изисквания.


Обвързващи оферти ще се подават до 15 часа на 12 март. До тази дата трябва да се внесе и депозитът за участие, който е 20 млн. евро, или равностойността на тази сума в левове.


Според в. Коммерсанть Руската държавна железопътна компания също проявява интерес към приватизацията на БДЖ - Товарни превози с цел да стъпи на европейския пазар на товарни превози. Очаква се интерес към тази сделка да заявят и фирми от Чехия и САЩ.


Раздържавяването на Вазовски машиностроителни заводи ЕАД в Сопот беше другата приоритетна сделка. За компанията се търси финансово стабилен инвеститор, който разполага с реални пари и ще може да плати не само за покупката, но и за последващото технологично развитие на оръжейния завод. Сделката обаче забуксува точно преди финала. В средата на декември софийската фирма ЕмкоЕООД, която единствена отговаряше на предварителните квалификационни изисквания, поиска удължаване на срока за подаване на обвързваща оферта в конкурсната процедура. Тя получи разрешение да извърши огледи на активи на ВМЗ и да проведе срещи с ръководството на завода, бе даден и достъп до Информационна зала. Потенциалният купувач трябва да е готов със своето решение до 11 януари.


Засега държавата си остава собственик на 118 млн. акции, представляващи 100% от капитала на дружеството. Междувременно допълнителни грижи на премиера Бойко Борисов и на министъра на икономиката Делян Добрев създадоха и работниците от ВМЗ, които обявиха ефективна стачка с искане да си получат забавените възнаграждения.


Извън списъка с избраните

nbsp;


останаха още три дружества. В проведените през 2012-а централизирани публични търгове (28 и 29-ти) държавата не предложи за продажба акции от капитала на Свободна зона - Свиленград, която отдава площи под наем и се занимава с митническо агентство и с товаро-разтоварни работи. Книжата на фирмата са собственост на държавната Национална компания индустриални зони.


Трима кандидати си купиха конкурсна документация за участие в публично оповестения конкурс на един етап за продажбата на 6 млн. акции, или 100% от капитала на Монтажи ЕАД. Приватизационната агенция обаче е преценила, че само АТ инженеринг 2000 ООД - София, отговаря на условията за участие в конкурса и може да подаде оферта за Монтажи. Сега се очаква решението на фирмата дали да плати депозита за участие от 5 млн. лв., или равностойността им в евро.


Публично оповестеният конкурс на един етап за продажбата на 74 877 дяла, представляващи приблизително 26% от капитала на Терем -Ген. Владимир ЗаимовООД бе прекратен, тъй като единственият участник, закупил конкурсна документация, не подаде документи за съответствие.


В списъка на чакащите остана и Аудиовидео Орфей ЕАД. В момента дружеството е на етап конкурс за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние на приватизационна оценка и на информационен меморандум.


Ако през годината бъде извършена успешно предварителната подготовка, възможно е и за тях да бъдат открити приватизационни процедури, коментираха от Агенцията за приватизация.


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във