Банкеръ Weekly

на завет

Заметоха далаверите на столичното летище

Сметната палата влезе като ураган и напусна като бриз

Някои от схемите на летището бяха разбутани от назначеното от служебното правителство ръководство и то набързо бе сменено след изборите

Сметната палата реши въпроса с възложения й одит на "Летище София" досущ като Пилат Понтийски. Формално тя свърши задачата, с която бе натоварена - да провери как се е управлявало държавното дружество между 1 януари 2013-а и 30 юни 2016-а и преди дни публикува окончателния си доклад. В същото време обаче предпочете да си затвори очите за някои фрапиращи нарушения, установени от назначеното от служебното правителство ръководство на компанията. Между другото, същото това ръководство скоропостижно бе освободено след изборната победа на ГЕРБ. 

"Надявам се да направите не ревизия, призовавам ви да разровите всичко, което има по министерствата, за да може спекулациите по тази тема да се прекратят. Ако има нещо, което да ви притесни, не само да го осветлявате, директно на прокуратурата да бъде предавано". Тези думи изрече Бойко Борисов, когато предаваше властта на служебния премиер Огнян Герджиков. Той от своя страна му обеща, че нещата ще бъдат разровени до дъно и поне що се касае до "Летище София", това бе сторено. В специално свое становище, поискано от Сметната палата по повод предварителния й доклад, назначеното ново ръководство на аеропорта обърна внимание, че за одитирания период са подписани над 500 писма от предишните началници за възлагане на поръчки и голяма част от тях са минали

без предварително съгласуване

с транспортното министерство. Независимо че там има цяла дирекция, отговаряща за контрола върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия.

Става въпрос за доставки и услуги от 30 хил. до  70 хил. лв. и за строителство от 50 хил. до 270 хил. лв., на обща стойност над 1.3 млн. лв. (без ДДС). Някои от тях са заявени със съответните доклади от Веселин Пейков в качеството му на директор на дирекция "Летищно осигуряване на полети", одобрени са от бившия вече изпълнителен директор Христо Щерионов и внесени от него за одобрение от борда, в който двама от членовете са именно Щерионов и Пейков. Такива са поръчките за  абонаментното обслужване на асансьори и ескалатори на стойност 60 хил. лв. или за абонаментна поддръжка и доставка на резервни части за ролетни решетки и щори за 69 хил. лева. 

"Летище София" не е положило грижа да установи правила за делегирането на правомощия и отговорности с ясни лимити. С решенията си съветът на директорите умишлено е обединил отговорности и задължения по начин, улесняващ едно лице или свързани лица да инициират, одобряват и извършват цялостни сделки", пише в становището на назначеното от служебния кабинет ръководство. В него са

цитирани и конкретни казуси

Първият от тях визира отправената на 29 март 2016-а публична покана до неопределен кръг лица, която е с предмет "Текущ ремонт на два резервоара с №4 и №7, предназначени за авиационен керосин Jet A-1, към складово стопанство Гориво-смазочни материали". Подадена е само една оферта - от ДЗЗД "Летище София 2016", в което влизат почти неизвестните "Гид Инженеринг" (45%), КЗУ-ЗЛМК (45%) и "Ювал 2007" (10%). Договорът с обединението е сключен през юни. Новото ръководство на летището обаче установява сериозни пропуски при провеждането на конкурса - участникът ДЗЗД "Летище София 2016" представя общо пет референции, като при четири от тях са констатирани сериозни несъответствия с поставените от възложителя изисквания. Това е трябвало да бъде "уловено" от оценителната комисия още при разглеждането на документите и при наличието само на една оферта процедурата да бъде прекратена. Но странно защо това не е сторено, обединението се оказва победител и е сключен договор за 499 852 лв. без ДДС.

"В случая е възложена "частна поръчка" с покана до неопределен кръг търговци. При поръчки за строителство с подобна прогнозна стойност (т.е. между 270 000  и 5 000 000 лв. без ДДС) и като се вземе предвид обстоятелството, че изпълнителният директор на "Летище София" се явява секторен възложител, то обществената поръчка трябва да бъде възложена най-малко чрез публично състезание или пряко договаряне. Това не е направено, с което е премълчано и заобиколено позоваването на разпоредбите на чл.59 и 110 от ЗОП", е позицията на вече бившите ръководители.  

Сходна схема е приложена

няколко месеца по-рано - през септември 2015-а летището възлага на споменатата вече фирма КЗУ-ЗЛМК да извърши ремонт на друг резервоар за гориво срещу 60 хил. лв. (без ДДС). Тогава четири от приложените общо пет референции също не отговарят на  специфичните изисквания, изрично записани в техническото задание. Само че процедурата не е била прекратена

Заслужава внимание и "надпреварата" за доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на два перонни пътнически автобуса, контракт за която е сключен на 27 ноември 2013-а. Тя отново минава с покана, като е подадена една оферта - от "ИСАГ Инвентор Зондерфарцойге" ЕООД. Доставени са две возила модел COBUS 300, с производител COBUS Industries GmBH, като стойността на договора е 755 хил. евро без ДДС, т.е. цената на бройка е 376 хил. евро без ДДС. Ръководството на аеропорта, назначено от служебния кабинет, обаче проявява съмнения и решава да направи пазарно проучване. То иска оферта от фирмата "АБС Контракт" ЕООД,  която е официален партньор на COBUS Industries GmBH за България, при абсолютно същите параметри на описаната поръчка. Отговорът пристига в началото на април. Според него доставката, обучението на персонала и въвеждането в експлоатация на два броя нови перонни автобуса ще струва 650 хил. евро без ДДС, т.е. цената за бройка е 325 хил. евро без ДДС. Или ,казано с други думи,

получава се разлика от 105 хил. евро

Затова и логичното заключение  е, че "отговорните длъжностни лица съзнателно са сключили неизгодна сделка, от която е произлязла значителна вреда за "Летище София" ЕАД".  

Нарушения са установени и в поръчка за изработка, доставка, изпълнение и пускане в експлоатация на високоскоростни автоматични щори за багажни халета на Терминал 1 и Терминал 2 в договорите за наем на ресторанти и складови помещения, в контрактите, сключвани за застрахователни покрития, и т.н. Констатирано е още разделяне на обществени поръчки чрез множество възлагания с идентичен или сходен предмет, които са под стойностите, предвидени за съответния вид процедура. Ако те са били обединени в обща поръчка, е трябвало да се приложи друг вид процедура - далеч по-прозрачна.

С всички тези факти коректно, за да не се подбива авторитетът на институцията, са били запознати и проверяващият екип на Сметната палата, и нейното ръководство. В първоначалните разговори е било дадено обещание за повторна инспекция до 10 май, която да провери сигналите и да включи установеното за тях в окончателния доклад. Дори е бил поет ангажимент за новата проверка официално да бъдат уведомени медиите. Но впоследствие одитната институция, изглежда, е решила да не си създава излишни главоболия. И пред вече бившото ръководство на аеропорта инспекторите са дали друго обещание - да прехвърлят "горещия картоф" на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). За сведение, тя е директно подчинена на изпълнителната власт. 

Инак финалният доклад на Сметната палата как се е управлявало "Летище София" в периода между 1 януари 2013-а и 30 юни 2016-а не се различава особено от предварителния, за който "БАНКЕРЪ" вече подробно писа. Накратко, документът потвърждава, че управлението на столичното летище куца и обществените поръчки миришат на гнило. При внимателен прочит и сравнение на двата варианта обаче се набиват на очи някои дребни,

но твърде показателни корекции

В заключението на предварителния доклад например бе записано, че при изследване на финансовото състояние на търговското дружество "Летище София" са открити пропуски и нарушения на нормативната уредба при извършването на разходите за външни услуги и материали. В окончателния документ те са заменени с далеч по-мекото съществени несъответствия. Същото важи и за изследването, направено за възлагането на обществени поръчки и изпълнението на сключените договори. В предварителния драфт пише, че са установени нарушения на нормативната уредба, което в окончателния вариант е заменено с деликатното - несъответствия. Дали за това "смекчаване" е повлиял резултатът от изборите, може само да гадаем. Но със сигурност много въпроси ще бъдат зададени при представянето на доклада на Сметната палата в парламента. 


Шеф и кройка 

В становището на бившето ръководство на летището, назначено от служебното правителство, се изтъква и един любопитен момент - на 29 юли 2016-а е проведено извънредно заседание на съвета на директорите, на което е освободен председателят му Тихомир Иванов и на неговото място е избран Веселин Пейков, за да представлява аеропорта заедно и поотделно с тогавашния изпълнителен директор Христо Щерионов. На същото заседание е приета и нова организационно-управленска структура и промяна в щатното разписание на длъжностите, довели до увеличаване на дирекции и отдели, съответно до по-голяма численост на ръководния състав и до нарастване на трудовите възнаграждения. Длъжностите са заети от свързани с членовете на съвета на директорите лица или от самите тях. Такъв е случаят с бившия вече председател Веселин Пейков, който е заел и длъжността директор на дирекция "Летищно осигуряване на полети".


Facebook logo
Бъдете с нас и във