Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Залагаме стратегически проекти със Сърбия и Румъния в Дунавската стратегия

България заедно с Румъния и Сърбия са предвидили три стратегически проекта за развитие на районите по поречието на река Дунав, които ще се финансират по европейските трансгранични програми. Това съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството след участието на заместник-министър Деница Николова в работната онлайн среща на Националните координатори на Дунавската стратегия, организирана от Словакия, която е ротационен председател.

С Румъния страната ни разработва проект за цялостно предпроектно проучване на българския и румънски бряг, което да покаже нуждите и необходимостта от изграждането на нови мостове, речни пристанища и фериботни връзки. Другият проект е за изграждане на велоалея – част от липсващия последен участък на маршрута Euro Velo 6 на българска и румънска територия. 

Със Сърбия се разработва общ проект за доставка на модерно оборудване и обучение на правоохранителните служби и населението за защита от природни бедствия. „Най-добрият начин за постигане на осезаеми резултати за Дунавския регион е  определяне на редица стратегически инициативи в рамките на ограничен набор от приоритети, при които участващите страни в Дунавската стратегия ще се ангажират да осигурят необходимите средства“, посочва Деница  Николова.

Дискутиран е бил и приносът на бъдещата Програма „Дунав“ за управлението на Дунавската стратегия. Според заместник-министър  Николова финансовата подкрепа на Програмата за управлението на Стратегията трябва да продължи и за периода 2021 – 2027 г., както и осигуряване на финансова подкрепа за Дунавското координационно звено.

По време на срещата са обсъдени напредъкът и бъдещите стъпки относно процеса по интегриране на приоритетите на Дунавската стратегия в бъдещите програми за периода 2021 – 2027 г., т.нар. „embedding process“.

Дунавската стратегия е приета от Европейската комисия през 2010 г. и обхваща 14 държави. Стратегията залага на регионалния подход – насърчаване на съвместната работа между широк кръг от заинтересовани страни за справяне с общите предизвикателства, но без да се създават нови институции.

Дунавската стратегията се основава на четири основни приоритетни стълба – свързаност, околна среда, изграждане на просперитет и устойчивост на региона.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във