Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Закриват комисията за стоковите борси

Държавната комисия по стоковите борси и тържищата ще бъде закрита. Това предложение фигурира в законопроекта на правителството за промени в съответния закон. Депутатите от Комисията по икономическа политика го подкрепиха още на първото му обсъждане на 7 май. Те не се съобразиха с възраженията на бизнеса, изразени най-вече от двете работодателски организации - Българската стопанска камара и Българската търговско-промишлена палата.

Ако гласуването и в пленарната зала протече по същия начин, държавният орган ще бъде преструктуриран и ще се превърне в най-обикновен отдел в Министерството на икономиката и енергетиката. В новата си битност сегашната комисия ще бъде подчинена на икономическия министър вместо от председателя си. Така независимият до момента орган ще се ръководи от едно политическо лице, каквото е всеки министър. От неговия подпис ще зависи издаването на лицензи на стоковите борси, той ще контролира дейността им - предвижда проектодокументът на правителството за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата, внесен за обсъждане от Министерския съвет на 11 март. Част от дейността на комисията ще се прехвърли към Българската агенция по безопасност на храните и в Комисията за защита на потребителите, но и там също няма яснота какви ще бъдат конкретните им отговорности в новата ситуация. В момента Държавната комисия за стоковите борси и тържищата следи за спазването на закона от тържищата и борсите у нас, търгуващи с храни, суровини и горива у нас, издава и отнема лицензи, регистрира тържищата, води регистър на брокерите.

Хората, заети в този бизнес, недоволстват, че решението се взема, без да е обсъдено с тях и да е изготвен анализ за въздействието върху икономическата среда. А в тази сфера сивият сектор и без това държи голям дял (дори до около 80-90% при някои стоки - цигари, алкохол, дървен материал и храни, например). В законопроекта липсват аналитични и цифрови данни в подкрепа на закриването на комисията. Основният аргумент, който се изтъква, е, че това ще намали разходите и ще се постигне по-ефективно обслужване. Това обаче също не е сигурно, тъй като в момента в ДКСБТ са ангажирани 20 експерти (след съкращенията в началото на тази година - дотогава те бяха 30), според справката от комисията, изготвена за дебатите в парламента. След промените в Закона за издаването на разрешителни за работа на стокови борси и тържища и за контрол на дейността им, както и за налагането на глоби и санкции вече ще отговарят само петима човека. Председателят на комисията Едуард Стойчев обеща, че ще препоръча най-добрите си служители, но все пак... Становището на самата Държавна комисия по стоковите борси и тържищата, представено при обсъждането, е, че законопроектът предвижда само механично прехвърляне на дейности, без да са прецизирани мерките за защита на потребителите от продажбата на съмнителни или опасни за здравето стоки.

Срещу закриването на комисията се обявиха и от най-голямата стокова борса у нас - Софийската, а изпълнителният й директор Васил Симов е категоричен: Държавна комисия по стокови борси и тържища трябва да има. Това е мнението и на Христо Миленков, бивш председател на ДКСБТ. Той обясни, че няма държава в Европа без независим регулатор на стоковите борси. Запазване на Комисията по стоковите борси и тържища, промени в закона и засилване на функциите на държания орган - това предложиха всички, които участваха в кръглата маса през февруари, на която бе обсъден законопроектът.

 

Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в момента е орган към Министерския съвет, който регулира и контролира създаването и дейността на стоковите борси, клиринговите къщи, стоковите тържища, пазарите на производителите и брокерите, извършващи дейност на стокова борса. Председателят й всяка година представя доклад за дейността й на премиера. Комисията е юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, на подчинение на министъра на икономиката и енергетиката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във