Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В БЪЛГАРИЯ НЕ ПООЩРЯВА ЛИЗИНГА

Законодателството в България не поощрява лизинга. В повечето европейски страни има данъчни преференции за клиентите, решили да ползват тази финансова услуга, заяви изпълнителният директор на Интерлийз АД Теодор Маринов на 24 февруари по време на пресконференцията, на която бе отбелязана осмата годишнина на фирмата.Според Маринов, в Румъния данъкът върху добавената стойност е разсрочен пропорционално с лизинговите вноски. Митото се заплаща в края на лизинговия срок и по остатъчна стойност, която не трябва да бъде по-ниска от 20% от стойността на придобиването на стоката. Това означава, че ако някой вземе оборудване или превозни средства на лизинг, ще плати разсрочено ДДС и по-малко мито. Финансираните през 2002 г. от Интерлийз проекти в България са на стойност 72 млн. лв. и са отбелязали 85% ръст в сравнение с 2001 година. Предмет на сделките са машини и съоръжения за производството, камиони, автобуси и офисоборудване. Един от големите проекти на Интерлийз АД е във фармацевтиката и е на стойност около 8 млн. лева. През август 1999 г. Национална банка на Гърция - клон София придоби 65% от акциите на Интерлийз от холандската Лийзхолдинг. Българска стопанска камара притежава 12.5% от капитала, а Международната финансова корпорация, която е част от групата на Световната банка - 10.7 процента. Условията на фирмата за финансов лизинг са стандартни. Максималният срок на договора е четири години (за производствено оборудване и транспортни средства). Първоначалната вноска е от 20 до 30% от стойността на лизингованото имущество. Договорите се сключват за стоки на стойност от 50 хил. до 500 хил. евро (за употребявано производствено оборудване). За ново оборудване и нови транспортни средства максимумът е 2 млн. евро. Даваните на лизинг стоки са застраховани от Алианц България и БУЛСТРАД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във