Банкеръ Daily

Управление и бизнес

„Захарни заводи“ с шесткратно увеличение на печалбата

Продажбите на „Захарни заводи“ АД - Горна Оряховица са се увеличили значително през третото тримесечие. А темповете на ръст на приходите изпреварват увеличението на разходите на дружеството. От компанията съобщават, че натискът на цените на суровините и съответно на разходи за тяхното придобиване намалява между юли  и септември. Това сочат данните от консолидирания финансов отчет на дружеството към края на септември.

В групата „Захарни заводи“ влизат няколко предприятия - заводи за производство на захар, захарни изделия, етилов алкохол и високопротеинови фуражи, собствен ТЕЦ и завод за ремонтно-механични услуги.

Приходите на групата "Захарни заводи" за деветте месеца се увеличават с 68 на сто до 164.52 млн. лева при 97.93 млн. лева година по-рано. С най-голям принос за този резултат са продажбите на продукция, които достигат 143.46 млн. лева към края на септември като се удвояват в сравнение със същия период година по-рано. Намаление има при продажбите на стоки /с 19.39 на сто/. По-малко са и приходите от продажба на услуги. Припомняме, че през 2000 г. управителният съвет на "Захарни заводи" реши да преустанови производството на опаковки. Тези активи са обявени като държани за продажба. През деветмесечието на тази година е отчетена нетна загуба от преустановената дейност. 

Общите разходи на „Захарни заводи“ нарастват до 139.77 млн. лева за деветмесечието или с 46 на сто на годишна база. Похарчените средства за материали са с най-голям дял, като достигат 117.85 за деветмесечието. В сравнение с деветте месеца на 2021 г., те нарастват повече от два пъти.

На годишна база най-силно се повишават разходите за основни материали и суровини /със 128.95 на сто/. Харчовете за горива се увеличават с 88.93 на сто, а за вода – със 76.19 процента.

Разходите за персонал на предприятията от групата "Захарни заводи" нарастват на годишна база през всяко едно от изминалите тримесечия. През третата четвърт на тази година това става с 4.5 млн. лева.

В крайна сметка „Захарни заводи“ приключва деветмесечието с 27.46 млн. лева нетна печалба в сравнение с 4.55 млн. лева за същия период на миналата година, което означава увеличение от шест пъти.

От компанията обявяват и приходи от държавни дарения за 2.14 млн. лева. Тази сума расте спрямо деветмесечието на миналата година, когато е била 1.27 млн. лева. Част от парите са по мярката за запазване на заетостта, а другата е по програмата за компенсиране на небитовите крайни клиенти на ел.енергия  за периода януари - септември тази година. 

Акционери в "Захарни заводи" са "Захар Инвест" АД - Горна Оряховица, което контролира 42.94% от акциите с право на глас, "ГУ-Фарадей" ЕООД - Стара Загора е с дял от 25.58%, а "Ритъм-4ТБ"  ООД - Стара Загора - 25.55 процента. Други 12 фирми притежават 1.70%, а 1537 индивидуални инвеститорите 4.22% от книжата. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във