Банкеръ Weekly

Министерството на инвестиционното проектиране пресъхна

Захариева се престара с поръчките

Заканват се на Министерството на инвестиционното проектиране почти откакто е създадено. Като пое управлението, служебното правителство даде знак, че това е структура с отмиращи функции. А проектантите на новата управляваща коалиция "ГЕРБ - Реформаторски блок - АБВ" директно го обявиха за ликвидация.

В последните дни от съществуването на това енигматично ведомство ръководството му  реши да се развихри.

Само за месец то обяви седем обществени поръчки, две от които влизат в категорията на консултанските услуги, свързани с научни изследвания и експериментални разработки. Останалите пет пък ведомството, което е под управлението на министъра на регионалното развитие Екатерина Захариева, избра да възложи ... чрез договаряне без обявление.

Ще бъдат похарчени над 150 хил лв.

(128 333.33 лв. без ДДС) за разработване на проекти на наредби по четири обособени позиции. Първата от тях е Разработване на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 2010-а за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради. Следващата задача е за изготвяне на проект на Наредба за технически изисквания и безопасна експлоатация на временни съоръжения в строителството.

Третата е да се формулира предложение за отмяна на норми и нормативни актове за видовете строителни конструкции и разработване на предложения с национални изисквания. Последната е за анализ на действащите технически нормативни актове и проучване на европейските практики за проектиране на защита на сгради от радон и изготвяне на доклад с предложение за допълнение на действащите актове или за изработване на нов нормативен акт за ограничаване на нивата на радон.

Всички тези документи трябва да бъдат изготвени в срок от 180 дни. Според заданието финансирането става със средства от републиканския бюджет. Интересното в случая е, че е предвидено възложителят на поръчката да изплати 30% от сумата авансово в срок до пет работни дни след сключване на договора. А останалата сума изпълнителите ще получат до пет дни след окончателното й изпълнение.

За разлика от условията, които присъстват в повечето обществени поръчки в последните години, тук изрично е подчертано, че "Възложителят няма изисквания към финансовото и икономическото състояние на кандидатите". Единственото изискване е те да имат най-малко осемгодишен опит в специалности, описани в нарочен раздел, сред които строителни инженери със специалност „Строителни конструкции и съоръжения", „Технология и механизация на строителното производство" и хора с опит при изпитването и оценката на временни съоръжения в строителството и при оценяването на строителни продукти, използвани за производството на временни съоръжения в строителството.

Според конкурсната документация изборът на фирмите, които ще бъдат ангажирани с тази задача, ще стане ясен на 26 ноември, когато на практика министерството вече няма да го има в правния мир.

И още нещо: тъй като тук става дума за реална консултантска услуга за подготовка на нормативни актове, не е много ясно каква точно е причината за такива значителни авансови плащания. Да не говорим, че в това ведомство сега са назначени над 100 души, които според бившия министър Иван Данов са все изключителни професионалисти. Но какъв е смисълът тогава да се наема частна фирма, за да свърши работата на тези сериозни, според ексначалника на ведомството, експерти...

Други стотина хиляди лева

по всяка вероятност са насочени към някое частно дружество за вече приключилата, но с необявен резултат поръчка, която е в графата "Консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка".

Според заданието в срок от 50 дни частно дружество ще бъде ангажирано с „Анализ на възможностите и вариантите за изграждане на комуникационно информационна среда на звеното за контакт относно продукти в строителството и за внедряване на електронна / и административна / и услуга / и , която / които звеното следва да предоставя по проект „Разработване на информационно-комуникационна среда на звеното за контакт относно продукти в строителството .

Както и в предходната поръчка възложителят не е поставил никакви финансови условия към кандидатите . Но затова пък финансовите задължения на държавния орган и сроковете за авансовите му плащания към бъдещия изпълнител на тези анализи са записани доста стриктно .

Останалите пет поръчки , по които договорите вече са подписани след избраната от Възложителя процедура договаряне без обявление,

са оформени в един и същи ден

- 7 октомври .

Сумите за тях са относително малки - между 3 хил . и 5 хил лв ., и става дума за заплащането на авторския надзор на фирми, с които вече е имало сключени договори за изработването на няколко проекта в различни градове на страната. Така например, казанлъшкото еднолично дружество с ограничена отговорност ГриВик Дизайн, собственост на Богомил Карабакалов, е изпълнило проектирането за организация на движението за обект „Рехабилитация и реконструкция на улица в Павел баня (област Стара Загора) и вече е получило проектантския си хонорар . То впоследствие е било поканено да подпише и договора си за надзор на стойност около 3 хил . лв . (2530 лв. без вкл. ДДС ) .

Упражняване на авторски надзор на обект : „Централен парк и зелена площ в село Бата, община Поморие, е възложено на бургаското еднолично дружество с ограничена отговорност БОЛЯРЪ , собственост на Любомир Петров, срещу сумата от 3735 лв . без ДДС . Инак изпълнението на този проект беше част от онези скоростно организирани обществени поръчки в последните дни на ексминистъра Данов (за които БАНКЕРЪ писа) , когато в рамките на три дни той пусна 38 поръчки за близо 14 млн . лева .

Тук строителството бе възложено на софийското дружество „СТРОЙ СИСТЕМА ООД ( собственост на Микаела Иванова и Васко Костов ) и бе на стойност 177 880 . 76 лв без ДДС .

Пътстрой Ловеч ЕООД

собственост на кипърската офшорка Червинара Ентъпрайсид Лимитид , управлявана от Валентин Василев, която е изготвила инвестиционния проект за обект „Рехабилитация на улици в град Летница, е поканена да получи надзорния си хонорар от 4725 лв. без вкл. ДДС. На практика тя е и изпълнител на проекта, чиято стойност според сключения на 15 септември договор е близо 300 хил. лв. (208 744.89 лв. без ДДС).

Договор за авторски надзор на технически инвестиционен проект за обект „Благоустрояване на централна част по ул . „Централна и прилежаща територия в с . Щръклево , община Иваново , област Русе е сключен с ДАЯ РАЙЗИНГ ЕООД . Той е на стойност 5858 лв . без включен ДДС . Тук изпълнението (според договора от 15 септември) е било възложено на русенското дружество с ограничена отговорност „АБВ - Пътно Строителство, собственост на Владимир и Евгения Славови. Стойността на контракта е 292 193.64 лв. без ДДС. По данни в Търговския регистър в момента собствеността върху дяловете в дружеството е запорирана от "Банка ДСК".

Най-големият от тези малки договори, сключени без конкурс, е този със смолянското дружество „ИНКОРТ- КАПИТАНОВИ С-ИЕ СД , тъй като фирмата е изработила работен проект за обект „Реконструкция на тротоари в село Малка Арда, община Баните, придружен от подробни количествено-стойностни сметки . Той е на стойност 7228 лв. без включен ДДС . Инак целият проект се изпълнява от софийския „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ ДЗЗД , управляван от Пламен Атанасов, и е на стойност 319 890. 76 лв. без ДДС .

Facebook logo
Бъдете с нас и във