Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Загубата на приходи може да застраши предоставянето на услуги за местните общности

Коронавирусната епидемия обърка много планове. Намаляха приходите на бизнеса, а по тази причина по-малко са и постъпленията в общинските бюджети. За компесиране на това местната власт продължава да взема мерки - макар и с ясното съзнание за това, че едва ли тази година ще бъдат компенсирани загубите, натрупани до момента. Но пък се налагат, за да бъдат подпомагнати гражданите и бизнесът.

Наполовина бяха намалени местните такси за ползване на общински площи в

Стара Загора

за разполагане на временни търговски обекти на рекламно-информационни елементи, заради въведението противоепидемични мерки до 1 юли. В договорите за наем сключени с Община Стара Загора няма да се коригира месечната цена с официално обявения годишен индекс на инфлация за страната и няма да се актуализира наемната цена за цялата 2020 година.

Община Ямбол

има новия главен архитект на общината – Орлин Манолов, съобщиха от общината. Негов приоритет ще е създаването на дългосрочна архитектурна визия на Ямбол, както и дигитализация на документите и процесите в ръководената от него дирекция.

След оптимизация на числеността на общинската администрация, по инициатива на кмета на Ямбол, общината е спестила 300 000 лева от заплати и 57 000 лева от осигуровки след намаляването на числеността на персонала.

В тази връзка кметът е внесъл предложение относно промяна в бюджета на Община Ямбол за 2020 година. Средствата по някои проекти се пренасочват към изпълнението на други, добавени са и нови обекти. 

Например, в разчета на капиталовите разходи за тази година ще се добави изграждане на система за видео наблюдение на регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа на стойност 4200 лева.

Общинският съвет е гласувал промените по бюджета на община Ямбол за 2020-а по приходната и разходната част, изменението на разчета на капиталовите разходи на общината и промяната на решението от заседанието от 30 януари тази година като е утвърдил увеличение на числеността на персонала и разходите за заплати през 2020 г. по дейността „Пречистване на отпадъчните води от населените места“ - на 16 бройки и средства за заплата в размер на 42 600 лева.

Общинският съвет в Габрово е одобрил актуализация на инвестиционната програма и на бюджета на

Община Габрово

за 2020 г., съобщиха от общината Ще бъдат насочени средства за ремонт на улици на обща стойност около 92 000 лева.  Също така в инвестиционната програма на общината ще се включи обект „Проект за „Архитектурно оформление на навигационна система на РЕМО "Етър“ на стойност 33 000 лева. Средствата ще бъдат осигурени от собствените приходи на музея.

Гласувана е целево сумата от 5000 лв. за МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД – Габрово, за изграждане и оборудване на PCR лаборатория. Ръководството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ гр. Габрово е обявило дарителска кампания за набиране на средства за изграждане и оборудване на лабораторията, в която вече са се включили Министерството на здравеопазването и фирма "Идеал стандарт - Видима".

С поглед към бъдещето са и общинарите в

Плевен.

Общински съвет е приел Общия устройствен план /ОУП/ на града и землището му. Процедурата по изработване на Общия устройствен план на Плевен е открита с решение на местния парламент през април 2008 г., като от тогава до сега е премината дълга процедура от поредица съгласувания и обсъждания.

Планът е възложен чрез конкурс по смисъла на Закона за обществените поръчки и Наредбата за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране към него на „ТПО Варна – ГЕОАРХ” ООД. Прогнозният срок на действие на документа е 15-20 г., като се осигуряват резерви за развитие до 2050 година. Проектът е изработен двуфазно - предварителен и окончателен проект. Проведено е и обществено обсъждане. 

Общият устройствен план на град Плевен отговаря на новата стратегия на Европейския съюз „Европа`2020”, която налага подобряване на координацията и обвързването на различни политики и национални стратегии, включително на политиката и стратегиите за балансирано и устойчиво регионално развитие в рамките на ЕС, с цел постигане на няколко подсилващи се взаимно приоритети – интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

В Община Враца също се проведе публично обществено обсъждане на „Общ устройствен план на Община Враца“. В рамките на срещата е обсъдено развитието на Враца в следващите няколко години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във