Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Загуба за „Трейс груп холд“ от дейността за първото тримесечие

Трудностите в икономическата дейност през последните две години намира отражение и във финансовите резултати на  инженеринговата компания „Трейс Груп Холд“ АД.

Числата за първото тримесечие на тази година показват приходи /без финансови/ на стойност 6.93 млн. лв., като те са със 17.45% по-малко в сравнение със същия период година по-рано.

С най-съществен дял (84.81%) в паричните постъпления са доходите по строителни договори. Те са на стойност 5.75 млн. лв., като намаляват с 16.47% на годишна база. Приходите от продажба на услуги и други доходи нарастват, но не оказват съществено значение, тъй като са малки по размер.

Разпределени по сегменти на дейност, 69.45% от общите приходи, без финансовите, са реализирани в страната, а 30.55% от тях в Сърбия.

Свиването на дейността естествено се отразява и върху разходите на дружеството. Те са на стойност 8.56 млн. лв. и бележат спад от 1.67% спрямо първото тримесечие на 2021-а.

В крайна сметка, през първо тримесечие приходите на дружеството са на стойност 7.21 млн. лв., а разходи са за 8.89 млн. лева. Което формира междинен финансови резултат след данъци - загуба от 1.18 млн. лева.

Към края на март няма промяна на лицата, притежаващи повече от 5% от капитала на „Трейс груп холд” АД, които са: Николай Михайлов и „Галини-Н” ЕООД.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във