Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ИМУЩЕСТВЕНА ЗАСТРАХОВКА ПАК Е АКТУАЛНА

Недвижимото имущество може да се застрахова във всяко от общозастрахователните дружества. Компаниите предлагат защита на семейната къща, на вилата, офиса или фабриката. Освен рискове от земетресение се покриват щети и от пожар, наводнение, мълния или свлачища. Средният срок на имуществената застраховка е една година. Размерът на застрахователната премия е строго индивидуален за всеки клиент. Той зависи от вида на имота, размера на застраховката и рисковете, които ще бъдат покрити.Застрахователи ще поискат отново да се въведе задължителна застраховка върху недвижимото имущество, научи в. БАНКЕРЪ. Това предвижда проект, изготвян от работна група към Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ). Продължаващите трусове в Пловдивско дадоха допълнителен мотив да се заговори за нея. Застраховката ще се формира на базата на данъчната оценка на имота, а стойността й е 0.05% от размера на оценката. Идеята е застраховката да се плаща заедно с данъците за недвижимото имущество. Събраните пари ще отиват в специален фонд, който ще покрива щетите от бедствия и аварии. Според най-амбициозните планове, един ден той ще трябва да компенсира пострадалите до 100%, коментира за в. БАНКЕРЪ експертът Лука Доков. Създаването на подобен фонд обаче трябва да стане задължително с участието на държавата, единодушни са експертите. Най-вероятно парите за него ще дойдат от бюджета или от фонд Бедствия и аварии. Все още обаче не е ясно как ще се отнесе правителството към идеята щетите по частни имоти да бъдат компенсирани с държавни средства. Мотивът на авторите на проекта е, че в много европейски страни държавата поема част от щетите, причинени от природни бедствия.За задължителна застраховка срещу земетресение се заговори отново още през 1997 година. До 1989 г. тя съществуваше и се плащаше заедно с имотните данъци. В момента застраховката е част от проекта за пул за Катастрофични рискове. Създаването му е част от програмата на АБЗ за 2002 година. В по-далечно бъдеще се предвижда пулът да покрива и щети, причинени от пожари, свлачища и наводнения. Поводът въпросът за имуществените застраховки отново да застане на дневен ред са поредицата от земетресения в Пловдивска област от края на миналата седмица. Според данните от предварителната оценка на щетите, само обществените сгради в село Катунци (кметството, болницата и училището) са били застраховани. Това стана повод работната комисия за защита на населението от бедствия и аварии към Министерския съвет да вземе решение за отпускане на помощ на социалнослабите, които са пострадали от трусовете. По данни на АБЗ едва 5% от недвижимото имущество у нас е застраховано. На тази имуществена застраховка се гледа все още като на вид данък и затова тя не е особено популярна сред хората - така обясняват този факт експертите. Ако проектът бъде одобрен от Асоциацията на българските застрахователи, той трябва да се гласува от Министерския съвет и парламента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във