Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗАДАВАТ СЕ КОНКУРЕНТИТЕ НА БТК В ТЕЛЕВИЗИОННИЯ ПРЕНОС

Държавната комисия по далекосъобщенията (ДКД) подготвя два търга за лицензиране на регионални цифрово-аналогови мрежи MVDS-40GHz, съобщи председателят й Иван Таушанов. Комисията съгласува необходимите документи с Министерството на транспорта и съобщенията и предстои да внесе предложението си в Министерския съвет. Най-вероятно срокът за подаване на документи и датата на търговете ще бъдат обявени до края на май.
Победителите в наддаванията ще получат правото да изградят и експлоатират обществена далекосъобщителна мрежа, която ще съчетава преноса на телевизионен сигнал по ефирен и кабелен път. В районите, където е възможен ефирен пренос, сигналът ще се ретранслира чрез антени, а в останалите - по коаксиален кабел. Според Таушанов предимството на тази система е съчетаването на аналоговия с цифровия пренос на сигнала и по-доброто качество на картината.
След провеждането на търговете лицензираните телевизионни оператори ще могат да избират дали БТК да пренася сигнала на програмата им на регионално равнище, или да сключат договор с конкурентите й, поясни Таушанов.
Наддаванията ще започнат от 150 000 лв. при стъпка от 15 хил. лв., а предоставените лицензи ще са за 15 години.
В надпреварата могат да участват дружества, които не са регистрирани в офшорни зони. Друго изискване е те да имат опит в далекосъобщителната дейност като кабелни или ефирни оператори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във