Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗАД АРМЕЕЦ И ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ОТНОВО ЗАСТРАХОВАТ АРМИЯТА

Състезанието за армейските застраховки печелят за пореден път ЗАД Армеец и ДЗИ - Общо застраховане. Стартът му бе даден през ноември миналата година - кандидатите можеха да подадат офертите си до 21 ноември. За да участват в търга застрахователите трябваше да бъдат лицензирани за дейност по предмета на поръчката и да разполагат с не по-малко от 20 представителства на територията на страната. Документацията за търга тогава закупиха ДЗИ - общо застраховане, ЗАД Армеец, ЛЕВ ИНС ЗК, ЗАД Виктория, ЗПАД Булстрад, ЗК Орел.
Застраховането на личния състав, имуществото и техниката на Българската армия се провежда съгласно Закона за обществените поръчки и съответната Наредба за условията и реда на възлагане на специални обществени поръчки. За личния състав на армията се правят застраховките Злополука на военнослужащите при или по повод изпълнение на служебните им задължения, Гражданска отговорност срещу трети лица за причинени имуществени и/или неимуществени вреди, произтекли по повод изпълнение на служебните им задължения, както и застраховка Злополука и медицински разходи при изпълнение на служебни задължения на военнослужащите, командировани в мисии зад граница.
Имуществото и техниката, собственост на Министерството на отбраната се застраховат съответно с Гражданска отговорност за МПС, с Каско и със Злополука на местата в МПС. Застраховката Каско се сключва при покритие Пълно каско, а Гражданска отговорност е с нелимитиран размер на застрахователната сума за всяко едно събитие. Полиците за Злополука на местата в МПС се договорят при застрахователна сума с основно покритие - трайна загуба на трудоспособност и/или смърт вследствие на злополука за едно лице (място) в размер на 5 хил. лв. и допълнително покритие за временна загуба на трудоспособност в следствие на злополука и покритие на медицинските разноски за едно лице/място - 1000 лева.
Имуществото и техниката на армейските контингенти, участващи в задгранични мисии в чужбина се застраховат с Карго, Пожар и природни бедствия, Зелена карта, Щети на имущество.
От Министерството на отбраната обясниха, че процедурите по застраховането, освен за застраховка Каско и Злополука на местата в МПС на автомобилния парк на МО и на Генералния щаб, се извършват съгласно съответните нормативни актове, но информацията по премийните стойности на застраховките е за служебно ползване и представлява търговска тайна.
Процедурите за застраховане през 2006 г. са проведени законосъобразно, казват още от военното министерство, като изрично напомнят, че при специалните обществени поръчки от кандидатите се изискват удостоверение за сигурност на съответното законово основание, както и разрешение за достъп до квалифицирана информация за лицата по силата на закона за квалифицираната информация. Специално за в. БАНКЕРЪ от министерския пресцентър уточняват, че до момента от всички застрахователи, изявявали желание да участват в провежданите процедури, такива удостоверения и разрешения служба Сигурност ВП и ВКР е издавала само на ЗАД Армеец и на ДЗИ - Общо застраховане. Това означава, че само тези две дружества могат да се класират за обществените поръчки да застраховат наличния армейски състав, автомобилния парк, както и материалните активи на армията. Двете компании печелят армейската застрахователна поръчка неизменно от 2001 г. насам.
На въпрос на в. БАНКЕРЪ дали армейците подлежат на застраховане със задължителната Трудова злополука, постановена неотдавна от Министерски съвет или с друг, специализиран за армията вариант на трудовата застраховка, от пресцентъра отговориха, че въпросът е от компетенцията на дирекция Правно-нормативно обслужване в МО, от което логично следва, че нямат пряка връзка с нея и не могат да я попитат.
Премиите и евентуалните преференциални условия на застрахователните полици се договарят от министерството. То поставя своите предварително зададени условия, с които кандидатите са длъжни да се съобразят. Застрахователите от своя страна предлагат промоционални оферти и отстъпки като към корпоративен клиент. От Министерството на отбраната не съобщават какъв е обема на обществената поръчка за 2006 година. Тя вероятно едва ли ще се различава съществено от тази за предходната 2005 г., когато по неофициални данни са били застраховани общо около 170 МПС от армейския автопарк.

Facebook logo
Бъдете с нас и във